I motsetning til en del andre land har ikke Norge hatt overdødelighet under de første månedene av koronapandemien. Det har vært litt forskjellig utvikling i dødelighet i ulike deler av befolkningen, men generelt var dødeligheten noe lavere i perioden fra mars til juni i år enn i årene før, skriver SSB i en fersk rapport.

Slik ser tabellen ut for årene 2015–2020:

SSB kommenterer denne tabellen slik:

Figuren viser at det har vært små endringer fra år til år. Det har vært år med både oppgang og nedgang, med laveste antall dødsfall i 2016 og høyeste antall i 2018. Vi ser en tydelig nedgang i antall døde fra 2018 til 2020.

Det kan være vanskelig å sammenlikne dødelighet over tid eller mellom land ved bruk av totalt antall døde. Befolkningene som sammenlignes kan være av ulik størrelse eller alderssammensetning. I Norge har befolkningen økt hvert år i perioden vi kikker på. Vi har også blitt eldre.

Begge disse tingene skulle normalt tilsi at det blir flere dødsfall for hvert år som går, ettersom det er flere som er under risiko for å dø. At antall døde ikke går opp i løpet av perioden, peker derfor mot at dødeligheten er blitt lavere de siste årene.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!