Ben Shapiro er redaktør for the Daily Wire. Nylig kunngjorde de at de tar alle sine 75 ansatte med seg og flytter fra Los Angeles til Nashville. 

I urolige tider trenger vi god tilgang til nyheter og analyse. Spesielt gjelder dette for USA. Det finnes et utall gode kilder til kunnskap og forståelse. Her er en liste for den som vil bruke sin tid godt. De fleste her er på konservativ side, noen er mer i det politiske sentrum. Mange er pro Trump, men langt fra alle. Dere vil finne at en rekke av de mer seriøse nettstedene er balanserte.

To kjennetegn forener dem alle: ytringsfrihet er grunnleggende! Og med unntak av noen få er dette alternative og nye medier.

For ordens skyld: Alle bør lese et bredt utvalg av synspunkter. Å lese bare de en er enig med, er uheldig av tre årsaker: 1) Du kan ta feil, og en har alltid noe å lære. 2) Ved å lese andre synspunkter blir du tryggere og sikrere. En «herder» sine synspunkter. 3) Til sist. Hvis alle leser kun de mediene en er mest enig med, og disse mediene i stor grad er samstemte i alle viktige spørsmål, vil det på sikt ødelegge det offentlige ordskiftet og jage oss alle ned i kaninhullene våre, som de sier det på engelsk.

Nå er det slik at de fleste store medier i Norge er allerede samstemte om en rekke store spørsmål, slik som Trump og klima. Og dette er medier som kringkaster fra morgen til kveld. Vi må altså selv kravle opp av det norske kaninhullet og ta en titt på andre medier.  Dette kan du gjøre ved å lese Document, men når det gjelder situasjonen i USA, blant annet, er det nyttig å gå direkte til kildene.

Noen av nettstedene under beskrives som «tabloide». Dette viser i første rekke til formen, slik som store og sensasjonspregede overskrifter, store bilder og popularisert tekst – ofte rettet mot bredere lag av befolkningen. Dette er likt det formspråket som VG og Dagbladet bruker. Det sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på journalistikken.

Nyheter og kommentarstoff

Først noen aviser:

Regnes som en av de mest seriøse kvalitetsavisene i USA. Høy journalistisk standard. Leder- og kommentarsidene med tunge skribenter på konservativ side. Nyhetsredaksjonen er politisk uavhengig. For cirka 1$ i uka har du digital tilgang.

Må ikke forveksles med Washington Post. Kan være noe tabloid og frisk i formen, men et godt korrektiv.

Konservativ ukeavis og nettavis. Mye aktuelt politisk stoff.

Konservativ tabloid løssalgsavis med en del nettstoff. Eies av Murdoch og berømt for sin tabloide forside «Headless body in topless bar», men ellers en frisk og interessant kommentarside.

Konservative nettsteder, tenketanker

Dette er kanskje den mest betydningsfulle konservative publikasjonen i USA, med lange røtter og med bredde som fanger opp mange konservative retninger. Her vil en finne både støtte for, og kritikk av Trump. Er rikt innhold med podcast og video.

Stort nettsted med mye stoff og mange tunge bidragsytere. En del stoff gratis, men mye mer bak betalingsmur. Et abonnement er 8$/mnd. Stor politisk bredde, men er regnet som neokonservativt, men bredere enn som så. Kritisk til deler av Trump. Opptatt av Israel, kamp mot totalitære styresett og i senere år kritiker av politisk korrekthet.

En stor og innflytelsesrik konservativ tenke-tank. Var tett på Ronald Reagan. Rapporter og analyser.

Selvsagt ikke et nyhetsmedium, men her ligger pressemeldinger, taler og lignende direkte fra presidenten.

 

Alternative nyhetsmedier, kommentarstoff, blogger

Dette er en av de større alternative nettstedene på konservativ side, med løpende nyhetsdekning, analyse og kommentarstoff. Redaktør er Ben Shapiro. På DW kjører han og andre medarbeider sine egne talkshow. Mye av innholdet krever abonnement.

En britisk nettavis, men som også i stor grad dekker USA og har fått en betydelig leserskare internasjonalt. Redaktør er skarpskodde Brendan O’Neil (som også skriver for The Spectator). Alt gratis.

Nyhetsside med aktuelle nyheter og mye bruk av video. Litt tabloid. Mye stoff. Noe bak betalingsmur.

Konservativ/til høyre for sentrum. God på løpende nyhetsstoff. Skarp og uavhengig. En rekke gode skribenter som Raymond Ibrahim og Megan Fox.

En konservativ blogg med ofte friske innlegg. Gratis.

Seriøs konservativt nettsted med lett tilgjengelig kommentarstoff og podcast om amerikansk politikk for bredt publikum.

Mye godt kommentarstoff. Seriøs og velskrevet. Ikke relatert til britiske «Spectator». Mye er bak betalingsmur.

Nyheter og kommentarer, utgitt av the Heritage Foundation (se over) – en sentral amerikansk konservativ tenketank.

Konservativ nettavis med mye selvstendig journalistikk. Gratis.

Nettside, profesjonell, nyhetsstoff og kommentarstoff. Aktuell politikk. En del sentrale bidragsytere, som Pat Buchanan og Victor Davis Hansen. Det aller meste gratis.

Konservativt nettavis. Lett nyhetsstoff. Noe kommentarstoff.

Stor nettavis med nyhetsstoff og kommentarstoff + noen internasjonalt stoff. Opprinnelig etablert av blant andre Tucker Carlson, nå Fox News.

Med Dennis Prager. Liberal/sosialt konservativ med mye stoff på podcast og video. Profesjonell formidling, produksjoner rettet blant annet mot ungt publikum.

Fox nyhetsanker har egen nettside i tillegg til en seksjon hos Fox: www.foxnews.com/shows/hannity med dagsaktuelle politiske kommentarer.

En bred nyhetsside som spesialiserer seg på å samle meningsmålinger. Veldig nyttige oversikter. Har også eget stoff innen mange tema, og formidler også kommentarstoff fra andre aviser. Politisk er den til høyre for sentrum.

med Mark Steyn, slagferdig canadisk forfatter og entertainer med flere kjente boktitler slik som America Alone: The End of the World as We Know it. Mye brukt aviskommentator, som i The Daily Telegraph, Jerusalem Post og til The Atlantic også gjest hos Tucker Carlson og Rush Limbaugh. Nettsiden har en omfattende video- og audio-side med the Mark Steyn show. Finnes som Youtube-kanal.

Diskusjonsforum og portal. Sentrum-høyre, konservativ/liberal. Mye seriøst og interessant. Noe egenprodusert stoff og godt utvalg av podcasts fra andre kilder, se egen podcast på Spotify under.

Britisk nettavis etablert 2017 og som navnet antyder er de dedikert til å fremme saker som er vanskelige å snakke om eller som faller utenfor den vanlige «gruppetenkningen». Skribentene her er saksorientert og bruker innestemme. Sjekk også underside The Post.

Knyttet til eksilmiljø av kinesere i USA med tydelig antikommunistisk linje. Papiravis med bredt innhold, seriøs journalistikk og profesjonell formidling, også video.

Konservativ forfatter, humorist og radio- / talkshow-vert med nettside med videosendinger og podcast (se under) der han har gjester i studio, som Newt Gingrich, Victor Davis Hanson, Milo Yiannopoulos, Morgan Freeman, m.fl. Han har skrevet biografier om Bonhoeffer og Luther.

Nettavis. Konservativ, bredde med lette nyheter, analyse og video. Mange lesere.

Nyheter og analyse. Noe tabloid. Stort konservativt nettsted med mange daglige lesere.

Noen vil kanskje savne Breitbart. Personlig mener jeg formen ofte er for tabloid og grov. Likevel, de følger godt med og har politisk teft.

Steve Bannon var redaktør en periode etter hans tid i Det hvite hus. De spilte en viktig rolle som kommentator og støttespiller for noen av Trumps kjernesaker i 2016. Mye videostoff, korte aktualitetssaker og noe stoff internasjonalt, blant annet fra Storbritannia.

Tyngre kommentarstoff og analyse

Kommentarstoff og analyse hovedsakelig om Midtøsten og amerikansk utenrikspolitikk. Sentral kommentator på republikansk side innen sitt felt.

Australsk basert med fokus på amerikansk politikk og «tema», med Claire Lehmann (red) og med få men grundige artikler/essays. Podcast og Youtube-kanal. Sentrum-høyre, men uavhengig. Hovedsak er ytringsfrihet, spesielt innen akademia. En av bidragsyterne er norske Kathrine Jebsen Moore (som også skriver for Minerva).

Ny nettside med blant andre James Lindsey og Helen Pluckrose (de skrev sammen boka: «Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody») Tema er kritikk av forfallet på universitetene og spesielt av «kritisk teori», social justice, cancel culture, politisk korrekthet, safe spaces m.m. og ikke minst press mot ytringsfriheten. Politisk uavhengig – og ønsker fange opp hjemløse fra både venstresiden og høyresiden. Har f.eks. en social justice encyclopedia + podcast og Youtube-kanal.

Mye bra stoff under Blog og Forskning. Sentrale akademikere med Jonathan Haidt i spissen. De har hatt gjester som Eric Kaufmann og Stephen Pinker i sine podcast. Felles er forsvaret av det frie ordskifte i akademia. Deltakere fra både høyre- og venstresiden.

Velkjent og ledende britisk forfatter innen spørsmål om ytringsfrihet, innvandring og islam i Europa. Her ligger en god del artikler og videoer med Murrey.

Et kulturkonservativt preg. Tunge skribenter og mye historie og kulturstoff. Kommenterer også om aktuelle saker.

Podcasts og youtube-kanaler

Flere av nettstedene over har også egen podcasts. Disse og en del andre er samlet under. Alle disse finnes på Spotify – og de fleste trolig på ITunes, Google podcast og lignende plattformer, og dere søker opp navnene der. De fleste av disse har også egne Youtube-kanaler. Søk opp.

Forsøker å dele opp i to grupper, den første er fra det mer tilgjengelige, populære og «tabloide» til noe lengre og grundigere intervjuer og analyser. Den andre tredje gruppa er en samling av noe mer krevende stoff og tema, ofte mer vitenskapelig og akademisk.

Lett og medium tilgjengelig stoff: dialoger, intervju – aktuelle tema

 • Joe Rogan Experience – en av de mest populære podcastene i USA. Han er interessert i alt, fordomsfri og tøff i kantene. Har alle slags tema og gjester, fra Miley Cyrus til Elon Musk og Jordan Peterson.
 • The Saad Truth with Dr Gad Saad – canadisk professor i psykologi og forfatter av «The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are Killing Common Sense». Han er en venn og støttespiller til Jordan Peterson. Det sier noe. Podcast og youtube-kanal.
 • The Rubin Report, med Dave Rubin. En rekke kjente gjester i studio som Newt Gingrich, Ben Shapiro, Jordan Peterson, Niall Ferguson m.fl.
 • The Ben Shapiro Show – Fra Daily Wires redaktør. Daglige podcasts, og gjest hver søndag.
 • The Ricochet Audio Network Superfeed. Dette er en portal som samler ulike podcast fra andre. Her finnes podcaster fra noen av nettstedene nevnt over, slik som the Federalist, Commentary mag og City Journal. Politisk variert.
 • The Victor Davis Hanson Podcast. Hanson er klassisist og historiker, ekspert på antikken og militærhistorie. Kommenterer aktuell politikk med innestemme.
 • Verdict with Ted Cruz. Dagsaktuelle politiske tema i USA diskuteres sammen med partner Michael Knowles. Også Youtube-kanal. Høy popularitet.
 • PragerU. Prager University med kun fem minutters lang sendinger. Aktuelle og presise, stor vekt på informativ og saklig formidling.
 • Fireside Chat with Dennis Prager. Disse er en halvtime lange. Dennis Prager er sosial konservativ tidligere radiokommentator. Prager er liberal, og ikke egentlig konservativ, men sterk kritiker av venstresiden og radikaliseringen på campus. Prager University er ikke et universitet, men tanken er informasjon særlig rettet mot unge med bred bruk av ulike mediaplattformer som video og podcast.
 • Adam Carolla Show, lang erfaring fra TV og radio, talk show, forfatter. En hovedmann bak filmen No safe spaces nosafespaces.com sammen med Dennis Prager.
 • The New Culture Forum Britisk, ledes av Peter Whittle (aktiv i Brexit Alliance). Forsvar av europeisk, vestlig kultur. Mye stoff på Youtube. Nettside: newcultureforum.org.uk. Dekker også amerikansk politikk. Gjester som Dave Rubin. Podcast heter «So what you’re saying is».
 • Mark Steyn Show – se beskrivelse over. Egen Youtube-kanal
 • The Spiked Podcast, fra Spiked, se over. Britisk ukentlig sending der Spikes skribenter går gjennom aktuelle saker. Mye britisk, men også innom amerikanske og europeiske tema. Youtube-kanal «Spiked», med originalt stoff, og lengre egne produksjoner. Bra.
 • UnHerd, se info om nettavisen over. Britisk, uavhengig. Tar opp vanskelige og upopulære tema på grundig måte. Lengre samtaler til å bli klok av. Dekker en del europeiske tema som vil være av interesse for norske lyttere.
 • The Eric Metaxas Podcast (se info over i forbindelse med nettsiden).

Mer intellektuelt utfordrende, grundigere podcaster

 • Quillette, podcast og youtube-kanal se omtale av nettsidene over.
 • New Discourses, podcast og youtube-kanal se omtale over.
 • The Jordan B Peterson Podcast, også youtube-kanal. Her ligger fire serier: Et utall foredrag fra turneen «12 Rules for life», hans bibelske forelesninger, forelesninger over boka Maps og Meaning, og til sist en del samtaler han har med ulike personligheter, ofte aktuell politikk. Se også jordanbpeterson.com
 • The HXA podcast (The Heterodox Academy) Dette er et initiativ fra en del stort sett sentrumsorienterte liberale akademikere for å forsøke bevare et fritt ordskifte innen akademia. En vil finne få Trump-supportere her, men folk som genuint ønsker en åpen saklig debatt og som derfor er kritikere av den pågående kampen mot det frie ord på amerikanske universiteter. En rekke veldig interessant samtaler her blant annet med Eric Kaufmann og Stephen Pinker. Jonathan Haidt er initiativtaker.
 • The Portal (med Eric Weinstein) podcast og youtube-kanal. Matematiker og uredd intellektuell, med stor nysgjerrighet og innsikt i mye. Stor bredde av emner, som teknologi, AI og økonomi. I ytterkanten av the Intellectual Dark Web. Bror av Brett Weinstein, se under.
 • DarkHorse podcast med Brett Weinstein. Biolog og «kjent» for å bli jaget fra sin universitetsjobb etter en kontrovers med radikale studenter som følte seg krenket. Podast og youtube-kanal.
 • The Intellectual Dark Web podcast. Litt enkel produksjon, men en del utmerkede gjester, som Brett Weinstein, Camille Paglia (anbefales), Thomas Sowell og Stephen Hicks.
 • Making Sense med Sam Harris – podcast og Youtube-kanal. Kalles ny-ateister (new ahteists, som Richard Dawkins og Christopher Hitchens). Harris er professor i neuroscience ved Stanford. Svært interessante analyser.
 • Federalist Radio Hour (the Federalist), se omtale av nettstedet over.
 • TRIGGERnometry, britisk podcast/youtube-kanal med komikerne (!) Konstantin Kisin and Francis Foster. Gjester i studio som James Lindsay, Douglas Murray, Claire Lehmann – men også veldig mange interessante gjester fra britisk akademia med kritisk blikk på våre tema.

Styr unna

Nettstedene over har en bredde av synspunkter, motiver og interesser, fra konservative kristne til liberale ateister, fra det svært seriøse til det tøffe og retoriske. Alle har en rettmessig plass i det offentlige ordskiftet.

Det finnes likevel nettsteder som faller utenfor simpelthen fordi de er løgnaktige og konspiratoriske. Og en av de aller største er Infowars med Alex Jones.

Ledes av Alex Jones – provokatør og konspirasjonsteoretiker med utestemme. Han er blant annet vaksinemotstander og har hevdet at en spesiell type tannpasta kan kurere Covid19-viruset. Verre er hans påstander om at angrepene 9/11 var en innsidejobb. Mye nyhetsstoff, og profesjonelle og kostbare TV-produksjoner.

— 

Kjøp Klima Antiklimaks her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.