Tech-industrien er formelt bare nøytrale plattformer. I realiteten har de gått over til å styre nett-trafikken i den politiske retning de ønsker, dvs. mot venstre og politisk korrekthet. Når de aktivt prioriterer venstreorienterte medier og sender konservative nedover, eller blokkerer dem, har det store konsekvenser for den politiske debatten og demokratiets fremtid.

Sensur på nettet antar mange former. En av dem er shadow banning. Dvs at nettsiden ikke synes når det gjøres søk i Google. Pjmedia.com som er et nettsted som har mye til felles med Document, opplevde at trafikken sank dramatisk etter at Google endret algoritmene sine i april 2017.

Folk tror at Google leverer en nøytral tjeneste. At når de søker på «Irak» eller «Trump» så henter Google inn aktuelle og relevante saker, basert på en rekke kriterier. Google selv oppgir at de har 200 kriterier.

Men når studier viser en systematisk, for ikke å si overveldende overvekt av venstreorienterte medier, så tyder det på at det ikke er nøytrale kriterier, men også politiske som avgjør.

Folk på høyresiden har hørt om slettingen av Infowars. Alex Jones var en brumlebasse og mange likte ham ikke. Men de nages også av tvil: Er det trynefaktoren som skal avgjøre om noen får bruke ytringsfriheten. Flere libertarianere har uttrykt frykt for at Alex Jones bare er den første i rekken.

Den aktive «banning», sletting, er det foreløpig ikke så mange av. Men hvem bryr seg eller får høre om et tilfelle som dette:

For noen uker-måneder siden var det endel nyheter omkring Tommy Robinson og hans fengsling (og løslatelse).
I den forbindelse laget noen en youtube video med bilder av en London demonstrasjon til fordel for Tommy R.
Jeg likte bakgrunnsmusikken i denne videoen, og brukte programmet Shazam til å identifisere melodien, som viste seg å være «May Angels Smile Upon You» av online artisten «Xurious».
Jeg liker elektronisk musikk (Tangerine Dream, Vangelis), og denne personen hadde endel gode melodier. Titlene hans derimot var usedvanlig høyrevridd – han laget til og med en melodi som siterte «Rivers of blood» talen.
Senest tidligere idag lyttet jeg til en av melodiene på hans(?) kanal – nå er han sensurert bort fra YouTube:
Det skumle med dette er at de fleste bare vil «gå videre». Bare den som er direkte berørt vil føle tapet. For andre er det bare en liten dump i veien. Skal man starte en aksjon på vegne av noe som ikke er der? Hvordan skal man overbevise andre om at det slettede materialet var så viktig at det fortjener å komme tilbake?  Hvordan beviser man verdien av noe som ikke lenger er der+
Derfor har tech-selskapene en makt som vi tidligere ikke har sett maken til, og de må settes under demokratisk styring.
Men enn så lenge ønsker ikke politikerne å gjøre noe. Ikke så lenge tech-selskapene har samme syn som dem selv.
Undertrykkelsen av meninger til høyre skjer med deres velsignelse. De tar vekk brysomme konkurrenter.
Paula Bolyard ville selv teste Google og skrev «Trump» inn i news-søket:
To test the premise, I performed a Google search for «Trump» using the search engine’s «News» tab and analyzed the results using Sharyl Attkisson’s media bias chart.
Selv hun var ikke forberedt på resultatet:

I expected to see some skewing of the results based on my extensive experience with Google, but I was not prepared for the blatant prioritization of left-leaning and anti-Trump media outlets. Looking at the first page of search results, I discovered that CNN was the big winner, scoring two of the first ten results. Other left-leaning sites that appeared on the first page were CBS, The Atlantic, CNBC, The New Yorker, Politico, Reuters, and USA Today (the last two outlets on this list could arguably be considered more centrist than the others).

Not a single right-leaning site appeared on the first page of search results.

But it got much, much worse when I analyzed the first 100 items that Google returned in a search for news on «Trump.»

CNN, by a wide margin, appeared most frequently, with nearly twice as many results returned as the second-place finisher, The Washington Post. Other left-leaning outlets also fared well, including NBC, CNBC, The Atlantic, and Politico. The only right-leaning sites to appear in the top 100 were The Wall Street Journal and Fox News with 3 and 2 results respectively.

Norske medier later som om CNN er hva det var. Men det er det ikke. CNN har falt i seertall, og Googles algoritmer gir et skjevt bilde.

Det er dette bildet som norske skolelærere bruker overfor elever: Hvis Document er blokkert fra wifi-nettet og du kun får opp CNN og NRK, hvordan skal elevene få vite at det finnes andre nyhetskilder?

Vi hører stadig storier om at Document.no ikke kommer opp på wifi-nett. Det er en effektiv «stille sensur» og gjester og ansatte for et hint om hva de ikke skal se etter. Om ikke lenge vil de i den andre enden vite hvem det er som leser Document og kulturminister Trine Skei Grande kan droppe et hint om at «vil du virkelig være bekjent av å lese fake news»? Det skal ikke mer til.

Jeg tror ikke folk flest er klar over hvilken trussel dette er mot ytringsfriheten i samfunnet.

De etablerte mediene vil få et tilbud som de ikke kan avvise: Alternativer kan blokkeres eller shadow bannes, dvs kun de som går direkte inn på adressen vil få det opp. Artiklene kommer ikke opp i søk. Hvis annonsørene deltar i isoleringen, slik venstresiden i USA går inn for, vil alternative stemmer bli like marginalisert som i Putins Russland.

Det er ingen overdrivelse. Trenden går i den retningen.

 

Denne skjevfordelingen opprettholder en forestilling om at liberale/venstreorienterte medier fortsatt er foretrukket av publikum. Det sanne bildet ville ikke være bra for business og det ville ikke være bra for politikken de står for. Sammenfall av penger og politikk forklarer mye av krigen mot Trump. Det er deres eksistens det står om.

«Can I Rank,» an SEO company in San Francisco, also found an anti-conservative bias in Google search results. The company studied over 1,200 URLs that ranked highly in Google search results for politically-charged keywords like «gun control,» «abortion,» «TPP,» and Black Lives Matter» and then assessed whether there was a political slant to the articles.

«Among our key findings were that top search results were almost 40% more likely to contain pages with a ‘Left’ or ‘Far Left’ slant than they were pages from the right,» Can I Rank found. «Moreover, 16% of political keywords contained no right-leaning pages at all within the first page of results.»

They sampled 2,000 results and found that searchers are 39 percent more likely to be presented with left-leaning articles.

For some keywords, the disparity was even more pronounced. Someone searching for «Republican platform,» for example, would see the official text of the platform followed by seven left-leaning results that were critical of the platform.

Utviklingen går i feil retning. Tech-selskapene og mediene introduserer fakta-sjekkingverktøy som har innbygget politiske preferanser. Det ligger i systemets natur: MSM og tech-selskapene nekter å innrømme at de deltar i en strid om samfunnets verdigrunnlag, at det kan finnes en annen versjon som har like stor gyldighet som deres egen. De vil at det bare skal finnes en sannhet.

Dette er vanligvis definisjonen på totalitære samfunn.

«Our analysis of the algorithmic metrics underpinning those rankings suggests that factors within the Google algorithm itself may make it easier for sites with a left-leaning or centrist viewpoint to rank higher in Google search results compared to sites with a politically conservative viewpoint,» the report found. «Though Google would like to portray itself as a fair and balanced arbiter of facts — a role it has recently tried to strengthen with the launch of a fact checking mechanism — searchers should be aware that ranking algorithms don’t currently incorporate an assessment of political bias or even factual accuracy,» the company warned. «No attempt is made to present multiple viewpoints on controversial political issues, and the algorithm in its current form does not return results equally distributed across the entire political spectrum.»

Ved å fjerne konkurrerende syn kan establishment gi inntrykk av bredde, mangfold og toleranse.

Aldri er disse ordene blitt brukt mer enn idag og de får en stadig mer hul klang.

Silicon Valley gnages ikke av tvil. Der i gården bebreider de ikke seg selv.

«Facebook, Twitter, and Google are far worse than the original monopolies like International Harvester and Standard Oil and far more dangerous because they monopolize not just our industries but our brains.»

I gamle dager var mind control et fy-ord. I dag er det blitt realitet og noe man ikke skammer seg over.

96 Percent of Google Search Results for ‘Trump’ News Are from Liberal Media Outlets

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂