57 prosent oppgir i en undersøkelse at de er bekymret for mer ekstremvær i fremtiden, og bare én av fem mener Norge har god nok beredskap.
I undersøkelsen som Opinion har gjennomført for Røde Kors, er 1.016 personer spurt om sine holdninger til klima og beredskap.

Over halvparten av de spurte svarer at de er bekymret for mer ekstremvær. 18 prosent er uenig i dette, mens 25 prosent er nøytrale. Yngre under 30 år og eldre over 60 år er i størst grad bekymret for mer ekstremvær. Kvinner er også noe mer bekymret enn menn.

Videre kommer det fram at hver fjerde person mener at Norge ikke har god nok beredskap for å møte flere naturhendelser som følge av klimaendringene, og at 44 prosent synes at politikerne i liten grad gjør nok for klimaet.

På den andre siden mener 19 prosent at Norge har god nok beredskap, og 17 prosent er fornøyd med politikernes innsats for klimaet. På spørsmålene er det en stor andel som svarer verken eller.

Kjøp Klima Antiklimaks her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.