For første gang på svært lenge kan man snakke om utbredt krigsfrykt i befolkningen. Nå er ikke lenger krig noe som foregår langt unna. Den kan komme hit. Det mener 44 prosent av befolkningen i Nord-Norge og 35 i landsgjennomsnitt.

Frykten er større blant yngre årganger.

44 prosent i de nordligste fylkene frykter at krig eller invasjon kan skje i Norge, mens andelen er 35 prosent for landet som helhet. Det viser en måling Norstat har gjort for NRK.

– Det er jo naturlig at denne frykten er noe større i nord, gitt at Russland grenser til våre nordområder, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets høgskole.

Yngre er mer bekymret enn eldre. I aldersgruppene 18 til 50 år svarer rundt 40 prosent at de frykter krig eller invasjon, mens andelen er nede i 20 prosent for dem som er 80 år eller eldre.

I undersøkelsen er 1000 personer spurt om hva de frykter kan skje i Norge. Cyberangrep på kritisk infrastruktur er trusselen flest peker på (60 prosent). Deretter følger langvarig strømbrudd (55 prosent), ekstremvær (51 prosent), terrorangrep (50 prosent) og pandemi eller alvorlig sykdomsutbrudd (48 prosent).

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.