En internasjonal undersøkelse på oppdrag fra ukeavisen Mandag Morgen viser at befolkningen i Norden bekymrer seg mest for konflikter mellom den vestlige og muslimske verden. I undersøkelsen er 10.000 mennesker blitt spurt om å rangere ti ulike trusler: Nordmenn er mer bekymret for fattigdom, terrorisme og konflikter med muslimer enn de er for klimaendringer. Også […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.