Nytt

En internasjonal undersøkelse på oppdrag fra ukeavisen Mandag Morgen viser at
befolkningen i Norden bekymrer seg mest for konflikter mellom den vestlige og muslimske verden.

I undersøkelsen er 10.000 mennesker blitt spurt om å rangere ti ulike trusler:

Nordmenn er mer bekymret for fattigdom, terrorisme og konflikter med muslimer enn de er for klimaendringer. Også resten av verden er lite bekymret for klimaet, viser en ny undersøkelse.

Det er ukeavisen Mandag Morgen som har fått gjennomført en internasjonal spørreundersøkelse der over 10.000 mennesker er spurt om å rangere ti ulike trusler.

Svarene viser at nordmenn er mest bekymret for konflikter mellom den muslimske og vestlige verden, med internasjonal terrorisme, fattigdom og uttømming av ressurser på de neste plassene.

Bekymring for klimaendringer kommer helt ned på femteplass rett i forkant av det internasjonale klimamøtet i København.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er ikke overrasket, skriver Aftenposten.

– Det store pedagogiske problemet med klimaendringer er at de ikke er synlige i hverdagen, men snikende og underliggende. Jeg tror ikke folk har full forståelse av hvor alvorlig klimatrusselen er, sier Solheim.

Hva angår klimatrusselen rangerer innbyggerne i USA, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater denne nederst i sitt bekymringsbilde. I de nordiske landene rangerer klimatrusselen i midten, mens bekymring for konflikter mellom den vestlige og muslimske verden topper listen.

Amerikanere og tyskere setter internasjonal terrorisme øverst og konflikt mellom den muslimske og vestlige verden på annenplass, mens frykten for atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen kommer på tredje. Det samme gjelder de spurte britene, bare i motsatt rekkefølge: de er mest bekymret for konflikt mellom den muslimske og vestlige verden og deretter terrorisme.

De spurte i arabiske land er mest urolige for atomvåpen, deretter fattigdom og så terrorisme.

De nordiske landene skiller seg markert fra resten. Den nordiske fryktlisten toppes av konflikt med den muslimske verden og følges deretter av internasjonal terrorisme.

Men allerede på fjerdeplass kommer klimatrusselen.

Splittes den nordiske blokken setter nordmenn klima på femteplass, finnene sier fjerde, mens svensker og dansker setter frykt for klimaendringer på tredjeplass.

Spurte i arabiske land rangerer klimatrusselen på siste plass. Heller ikke tyskere og briter tyskerne er nevneverdig bekymret for klimatrusselen, som de rangerer på en syvendeplass.

Professor J. Peter Burgess ved fredsforskningsinstituttet (PRIO) i Oslo mener at undersøkelsens konklusjoner tyder på at folk rett og slett mener at klimaendringer vil føre til færre grusomheter enn for eksempel terrorisme.

Aftenposten: Terror, islam og fattigdom, men ikke klima

VG: – Nordmenn mer bekymret for konflikt med muslimer enn klima