Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Bjørn Egil Flø. Foto: Nibio

Distriktsopprør i Norge og andre land er et svar på nyliberal, globalistisk og sentraliserende politikk, mener bygdeforsker Bjørn Egil Flø. Han advarer mot vold og ulovlige aksjoner.

Det er mange politiske tema som skaper frustrasjon og opprør i distriktene: nedleggelse av fødeavdelinger, bygging av vindmølleparker i urørt natur, rovdyrpolitikken, tvangssammenslåing av alt fra høyskoler til kommuner og fylker.

Klassekampens Trondheimskontor dekker en distriktspolitisk konferanse i regi av Ruralis, Institutt for rural og -regionalforskning, der forskere og politikere diskuterer Distrikts-Norges utfordringer.

Avisen har intervjuet samfunnsforsker Bjørn Egil Flø, som tror bølgen av protest fra distriktene vi har sett de siste årene, bare er begynnelsen:

– Det er nærliggende å se til Frankrike og de voldsomme demonstrasjonene til «de gule vestene». Det kan være snakk om vold og økt bruk av ulovlige aksjoner, sier Flø.

Han viser til at man allerede har sett tilfeller av sabotasje og brannstiftelse i forbindelse med vindkraftdemonstrasjoner og hærverk mot bomstasjoner i protestene mot økte bompenger.

– Jeg frykter vi vil få mer av det. Får vi den typen demonstrasjoner man har sett i Paris, da har vi rotet det bra til, sier Flø.

Misnøyen bygger på dokumenterbar forverring:

– Det er reelle materielle og økonomiske årsaker til konfliktene vi nå ser. Det handler om tap av arbeidsplasser og ulemper påført distriktene, uten at de får noe igjen for det, sier Flø.

Som bygdeforsker har Flø reist landet rundt i mer enn to tiår. I den tida har han sett fiskemottak, slakterier, meierier og annet næringsliv forsvinne med lokalbutikken, helsestasjonen og nærskolen hakk i hæl, skriver avisen. Som erstatning for nedlagt næringsvirksomhet og offentlige kontorer har mange kommuner fått oppfordring om å satse på turisme og nisjeprodukter, men Flø sier at «folk er ikke dumme»:

– De ser hva som skjer. Motstanden vi ser nå, handler mye om at «folk flest» har mistet tilliten til dem som driver fram utviklingen som svekker distriktene, sier Flø.

Flø mener at distriktene har problemer med dem som sitter med definisjonsmakta i den politiske debatten, som omfatter flere enn politikerne – nemlig «kommentariat, journalister og forskere».

– Det er en mistillit som handler om regionalitet, ruralitet og klasse, sier Flø.

Budskapet til Flø er i grunnen at vi må tilbake til slagordet «By og land, hand i hand». Vi må anerkjenne, slik han selv formulerer det, «den gjensidige nytten mellom by og land og gi distriktene tid og hjelp til å bygge opp nye bærekraftige næringer».

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.