Nå hevdes det at NRK er alt annet enn venstrevridd. Men hvem tror på dét? Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det har lenge vært hevdet at NRK er tydelig venstrevridd. Dette mener den radikale tankesmien Manifest å ha «motbevist» i en ny rapport. Det spørs hvor mange som kjøper den konklusjonen. Sannsynligvis tror de ikke på det selv.

Det er NTB som melder om denne nye rapporten som er fremlagt. Her er poenget at man har målt hvor mye taletid politikere fra henholdsvis borgerlige og rødgrønne partier får i NRK.

Resultatet av rapporten oppsummeres slik:

«En ny undersøkelse viser at det er politikere fra høyresiden som kommer mest til orde i NRKs politiske programmer.»

Denne «høyrevridningen» av NRK som man herved mener å ha påvist, blir forklart slik av talspersoner fra NRK:

«En regjeringseffekt», sier kanalen.

Det gis en nærmere beskrivelse av undersøkelsen:

«I alle år er NRK blitt beskyldt for å ha en politisk slagside mot venstre. Men de politikere som fikk komme mest til orde hos rikskringkasteren de siste årene, er de borgerlige, viser en ny rapport fra den venstreorienterte tankesmia Manifest.

Rapporten bygger på tellinger av deltakerne i Dagsnytt 18 og i Politisk kvarter under valgkampen i 2019, samt i to andre perioder i 2018 og 2019. Tellingen er utført av bachelorstudenter ved medievitenskapsstudiet ved Høgskolen i Volda.

Undersøkelsen viser at borgerlig blokk hadde 60,4 prosent av deltakerne i disse programmene, mot 39,5 prosent fra rødgrønn blokk.»

Dermed er konklusjonen klar, ifølge Manifest, og den er stikk i strid med hva så mange mener å ha registrert dag ut og dag inn i årevis:

«– Ikke spor av venstredreining. Derimot finner vi en tydelig dominans av politikere fra borgerlig blokk», heter det i rapporten.

Tankesmien Manifest ledes av den profilerte Rødt-sympatisør Magnus Engen Marsdal. Han er klar på at denne undersøkelsen underbygger at NRK ikke er venstrevridd.

«– Rapportens tema er FrP og Civitas’ gjentatte anklager om at NRK er Arbeiderpartiets rikskringkasting eller venstredreid. Når overvekten av politikere fra høyreblokken er så stor, finner vi grunn til å konkludere med at anklagene stemmer dårlig med partienes faktiske deltakelse i 2019», sier Marsdal til NTB.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier at man bør være forsiktig med å trekke konklusjoner om politisk slagside på bakgrunn av en ren telling.

– Hvordan vi bygger sendinger, er veldig avhengig av hvilke saker som er viktige der og da. I periodene som er målt, så hadde vi store saker på borgerlig side, som retningsvalget i KrF, utvidelse av regjeringen og statsråder som kom og gikk.

Det påvirker denne type tellinger. Vi hadde – og har – en borgerlig regjering som svarer for politikken som blir ført, der finner man mye av forklaringen på det bildet som avtegner seg, sier Berge til NTB.

– Og den tilsvarende tellingen som går nå for Politisk Kvarter for 2020, viser at Trygve Slagsvold Vedum (Sps leder, red.anm.) er den av partilederne som har vært flest ganger med i programmet, legger han til.

Mange vil nok stille seg sterkt tvilende til denne rapporten og det den er kommet frem til. Leder i tankesmia Civita, Kristin Clemet, er blant dem som tidligere har uttalt at NRK oppleves som venstrevridd.

Hun mener denne aktuelle undersøkelsen er ubrukelig. Det begrunner hun med at den har mange metodiske svakheter.

– Det trekkes konklusjoner av tellingen det ikke er grunnlag for, sier Clemet.

For øvrig kan det sies at taletid for ulike politikere i politiske debattprogrammer er en svært upresis målestokk for om NRK er venstrevridd eller ikke.

Langt mer illustrerende er det selvsagt å se hvilket fokus NRK har i sine ulike programmer, hvilke saker som tas opp og hvordan dekningen generelt vinkles. Det er dette som sier noe som hvor kanalen heller politisk.

I denne undersøkelsen som nå foreligger, er det tatt til inntekt for «høyresiden» når politikere fra Høyre, KrF og Venstre snakker i det vide og brede om den påståtte «klimatrusselen», om hvor mange migranter Norge bør hente inn, om hvor mye bistand vi må yte, hvor håpløs Trump er osv. Intet av dette er naturligvis uttrykk for noe som kan kalles høyreorientert politikk.

Hvis Marsdal og hans tankesmie har som mål å lage noe som minner om en troverdig undersøkelse av NRKs venstrevridning, bør de se på hvordan NRK fremstiller aktuelle saker. Spørsmålet er: Vipper dekningen mot høyre eller mot venstre?

Det eneste naturlige er å gå inn på hvordan NRK vinkler sin dekning av klimasaken, alt som har med innvandring og migrasjon å gjøre, kriminalitet, bistand, islam, Midtøsten, USA-valget/Trump, skattepolitikk, privatisering og så videre.

I alle disse sakene er det temmelig åpenbart for de fleste at NRK daglig og systematisk formidler et tydelig venstreorientert ståsted. At en del (såkalt) borgerlige politikere i dag står for mer eller mindre de samme holdninger som den tradisjonelle venstresiden, gjør ikke meningene mer «høyreorienterte».

Denne rapporten fra venstreorienterte Manifest er rett og slett svært vanskelig å ta seriøst. Det vet de antagelig godt selv.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


Støtt oss i dag:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.