Nytt

Når NTB og Dagbladet jonglerer med tall får man ønsket resultat: Folket vil til venstre, skrev Document onsdag. Nå innrømmer NRK at målingen har så få svar at det ikke er mulig å slå fast at KrF-velgerne vil at partiet går til venstre.

NTB siterte en undersøkelse gjort for NRK, og proklamerte: «NRK-måling: Flest mener KrF bør gå til venstre».

«Vi ser det nesten daglig nå; at mediene trikser og manipulerer tall og fakta rundt Hareides venstre-hallingkast», skrev vi, og viste til at det NTB kalte et flertall i folket var 47 prosent. 44 prosent mente ifølge NRK-målingen at partiet bør samarbeide med høyresiden. Kun 760 personer var spurt. Ni prosent av dem svarte «vet ikke», og feilmarginen var ikke opplyst.

Nyhetsbyrået siterte også Knut Arild Hareide:

– Det er veldig gledelig at et flertall i folket og ikke minst KrFs egne velgere ønsker det sentrumsalternativet jeg har pekt på, sier Knut Arild Hareide, som vil samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nå innrømmer (eller presiserer, som man foretrekker å kalle det) NRK at det ikke er dekning i tallmaterialet for en slik konklusjon:

«NRK presiserer: Hareide sier i saken at et flertall blant KrFs velgere ønsker samarbeid mot venstre. Målingen NRK har gjort, har for få svar fra KrF-velgere til å kunne slå dette fast.»

760 som svarte, minus ni prosent som svarte «vet ikke» betyr at omlag 691 hadde en mening. Dersom undersøkelsen hadde et noenlunde representativt utvalg av KrF-velgere var det 20-30 KrF-ere som hadde et svar på hvilken vei partiet burde samarbeide.

Det er vanskelig å forstå at NRK trenger flere dager på å finne ut at det er et for lite tall til å kunne konkludere med noe som helst.