Sakset/Fra hofta

Skjermdump fra Dagbladet.no 26. oktober.

«Flest mener KrF bør gå til venstre» rapporterer NTB i dag med NRK som kilde. Vi ser det nesten daglig nå; at mediene trikser og manipulerer tall og fakta rundt Hareides venstre-hallingkast.

Hva betyr det at «flest» mener KrF bør følge Hareide? Hvor mye over 50 prosent? Rett svar: 47 prosent.

44 prosent mener partiet bør inn i regjeringssamarbeid med høyresiden, ifølge målingen.

Og hva med feilmarginen? «Feilmarginen er ikke opplyst.» skriver NTB. I aller siste setning.

Til opplysning for NTB: Feilmarginen ligger ofte på 2-3 prosent. I tillegg er ikke målingen veldig stor, antall spurte er 760. Kanskje feilmarginen er enda større?

Hjemmelekse: Legg inn feilmargin

Hjemmelekse til i morgen: Legg inn feilmargin og se om du kommer til samme resultat. Drøft om det er grunnlag for bastante konklusjoner på basis av målingen. Konkluder.

NTBs første variant var enda verre: «NRK-måling: Flertallet mener KrF bør gå til venstre» (klokken 7.34)

I en ny versjon litt over en time senere tar man seg litt inn: «NRK-måling: Flest mener KrF bør gå til venstre» (8.42). Her heter det i en melding til redaksjonene: «Presisering: Det er ikke rent flertall for noen av sidene i målingen.» Men dette er en melding leserne (sluttbrukerne) ikke får se.

«I KrF ser blå side ut til å gå av med seieren, men blant velgerne er det altså flertall for den røde siden, ifølge NRK», skriver NTB, som tøyer NRKs tall lenger enn NRK selv gjør: Folket delt om KrFs retningsvalg skriver statskanalen, og videre:

«Når velgerne blir bedt om å ta stilling til det samme dilemmaet som de KrF-tillitsvalgte, deler de seg i to nesten jevnstore grupper.»

«Et knapt flertall» er en annen formulering fra NRKs sak, men kanalen oppgir altså ikke feilmarginen, så selv NRK er på tynn is.

Dagbladets manipulering

For noen dager siden proklamerte Dagbladet at KrF-velgere vil styre med Ap og Sp.

Her het det videre at «4 av 10 KrF-velgere vil søke samarbeid med Ap og Sp, mens bare 18 prosent mener KrF bør gå inn i dagens regjering. 24 prosent mener KrF bør fortsette i opposisjon som nå.»

Også denne nyheten ble gjengitt av NTB, inkludert Dagbladets fantasifulle konklusjon.

Igjen ser vi hvordan journalistenes ønsketenkning slår gjennom. For hva sier tallene – egentlig?

Nøkkelen er de 24 prosentene som mener at KrF bør «fortsette som nå». Å fortsette slik er ensbetydende med å fortsette å støtte regjeringen Solberg. Det er faktisk slik KrF har holdt det gående de siste fem årene.

Dermed blir regnestykket slik: 18 prosent (som vil inn i Solberg-regjeringen) + 24 prosent (som vil forstette å støtte Solberg-regjeringen) = 42 prosent.

Hvor mange var det som ville inn i Støres favn? 40 prosent.

Dagbladets fasit: «KrF-velgere vil styre med Ap og Sp»

Hjemmelekse til Dagbladet: Enkel addisjon.

KrF har mistet 8.800 medlemmer

Mange medier har vært flittige til å rapportere om medlemsvekst i Kristelig Folkeparti etter at Knut Arild Hareide signaliserte at han ønsket samtaler om å danne regjering med Arbeiderpartiet.

I går oppgav Hareide selv at partiet har fått 2.600 nye medlemmer, men det er ingen gode grunner til å juble over medlemstallene i KrF, påpekte Lars Akerhaug i Minerva for noen dager siden.

I 2011, da Knut Arild Hareide ble valgt til partileder, hadde KrF 33.800 medlemmer.

Siden da har KrF mistet 8.800 av sine medlemmer. Partiet befinner seg i en historisk krise, skriver Akerhaug:

«Medlemstallet er nå 25.000, ifølge innkallingen til det ekstraordinære landsmøtet. Selv om antallet medlemmer nå skal ha steget en del, forteller nedgangen en historie om en relasjon til kristen-Norge som er i ferd med å briste.»