Koronakrisen vil prege den norske økonomien i årene fremover. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økonomien er i bedring, men situasjonen er fortsatt alvorlig, melder SSB. Byrået tror koronakrisen vil prege den økonomiske aktiviteten i flere år framover.

– Beregningene viser at økonomien vil være tilbake på nivået vi hadde før koronapandemien traff oss om et års tid. Videre vil det ta ytterligere noen år før vi kommer tilbake til en normal situasjon, hvor den økonomiske aktiviteten og arbeidsledigheten ikke lenger er tungt preget av krisen, sier forsker Thomas von Brasch.

Koronautbruddet påførte norsk økonomi det kraftigste tilbakeslaget i nyere tid. Nå melder Statistisk sentralbyrå om en gradvis bedring i år og neste år. Byrået venter at rentene begynner å stige allerede neste år, hvilket er tidligere enn signalene fra sentralbanken så langt har antydet.

Renteøkning neste år

Gitt at det ikke kommer en ny smittebølge, viser prognosene at styringsrenten vil heves gradvis fra midten av 2021, før den ender på 0,75 prosent i slutten av 2023. Flere analytikere har overfor NTB sagt at den første renteøkningen først er ventet mot slutten av 2022, basert på signalene sentralbanken har gitt i forbindelse med tidligere rentemøter.

– Siden Norges Bank satte renten ned til 0, har vi sett en kraftig boligprisvekst. Dette bidrar sannsynligvis til å framskynde første renteheving. I 2023 vil vi likevel være langt unna det sentralbanken anser som et normalt rentenivå, sier von Brasch.

BNP for Fastlands-Norge var rundt 11 prosent lavere i april enn i februar. I mai, juni og juli tok aktiviteten seg markert opp og om lag halvparten av fallet fra februar til april var hentet inn i juli.

Stor usikkerhet

Men situasjonen er fortsatt alvorlig, og von Brasch poengterer at utviklingen av smitteutbruddet vil ha stor betydning for utviklingen i økonomien. Ettervirkningene av smitteverntiltakene og nedgangen i internasjonal økonomi vil trolig medføre at lavkonjunkturen her hjemme vedvarer i flere år, poengterer han.

– Usikkerheten rundt den videre utviklingen er stor, og en ny smittebølge vil kunne legge en ytterligere demper på den økonomiske aktiviteten. Samtidig kan utsiktene bedres hvis en vaksine blir raskt tilgjengelig, sier von Brasch.

Bestill Kent Andersens store klimabok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.