Interlude


Markedet Brigg Fair har blitt avholdt siden 1205, og er blant annet omsunget i en folkevise Percy Grainger arrangerte for kor. Graingers venn Frederick Delius lot seg inspirere av korverket til å lage denne rapsodien for orkester, og her hører vi også en viss innflytelse fra en annen venn – Edvard Grieg.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også