MDG-byråd Hanna Marcussen (i midten), med byrådsleder Raymond Johansen til venstre og byrådskollega Lan M. Berg til høyre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Enda mer turbulens for MDGs byråder i Oslo. Denne gangen er det Hanna Marcussen som havnet i søkelyset. To vedtak fra hennes etat viser seg å være ugyldige. MDG erklærer glede over at dette er kommet for en dag.

Det er Dagsavisen som melder om saken. En granskning har konkludert med at to vedtak gjort av plan- og bygningsetaten er ugyldige, da MDGs byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, var inhabil i de aktuelle sakene.

«Da Hanna E. Marcussen (MDG) ble byråd for byutvikling i 2015, hadde hun to søsken som begge jobbet i store arkitektfirmaer i Oslo. Dermed ville hun være inhabil i behandlingen av ganske mange saker», skriver Dagsavisen.

Det forklares hvordan dette har fungert:

«Det ble løst internt i byrådet ved at kollega Lan Marie Berg, fra samme parti, håndterte disse sakene.
Men det som ikke ble fulgt opp skikkelig, var at Marcussen også var overordna Plan- og bygningsetaten, og ifølge forvaltningsloven er da også hele den etaten inhabil. Eller «avledet inhabil», som det heter. Enkelt sagt: Hvis sjefen din er inhabil, så er du inhabil også.»

Da man ble oppmerksomme på at dette kunne være problematisk, ble det bestilt en granskning:

«I vår ble det kjent at kommunen har bestilt en ekstern gjennomgang, og i sommer kom rapporten fra Harris Advokatselskap til kommunen. De slår fast at to av de 262 vedtakene de har vurdert, er ugyldige.

De to sakene gjelder boligblokker i Bertrand Narvensens vei og Hovinveien, samt på Sørengkaia.
I begge sakene har Plan- og bygningsetatens vedtak gått mot interessene til utbygger, de har fått krav om uavhengig kontroll av sakene.»

Nok en gang må MDG tåle søkelys og kritikk for sin håndtering av saker de er ansvarlige for i byrådet i Oslo. Tidligere har det stormet rundt byråd Lan Marie Berg, blant annet for hennes befatning med de mange bruddene på arbeidsmiljøloven i hovedstaden.

Nå er det altså Hanna Marcussen sin tur. I likhet med Lan M. Berg er også Marcussen i permisjon når saken kommer opp i full tyngde. Det er derfor vikarbyråd Arild Hermstad (MDG) som svarer for Marcussen. Han uttrykker glede over at saken er kommet frem:

«Vi er glad for at denne rapporten nå har kommet», sier fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

Hermstad er vikar for Marcussen mens hun er i foreldrepermisjon. Han slår fast at Vann- og avløpsetaten, som gjør jobben der Plan- og bygningsetaten er inhabile, nå skal gå gjennom de to sakene helt på nytt.»

Hermstad tilføyer:

«Vi tar til etterretning de konklusjonene som har kommet. Det er et stort antall saker som er gjennomgått, og to må ses på nytt. Dette må vi lære av», sier han.

Han presiserer at byråd Marcussen hele tiden har vært åpen om koblingene sine.

«Det er jo det viktige her, at man er åpen om egen habilitet», sier han til Dagsavisen.

Hanna Marcussen uttaler seg per SMS til Dagsavisen:

«Dette har vært en lei sak. Jeg er glad for at det har blitt gjennomført en grundig evaluering av alle vedtakene og at gjennomgangen bekrefter at saksbehandlingen ikke har gitt urettmessige fordeler», sier hun.

Mens Hanna Marcussen fortsatt er i permisjon, skal Lan M. Berg nå være tilbake i sin jobb som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.  Det er uklart om sakene hun har vært involvert i, vil få følger for hennes videre arbeid som ansvarlig byråd i Oslo.

«Det er gøy å komme igang igjen», uttaler Lan Marie Berg på Facebook.

Kjøp T-skjorten her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.