Med massiv innvandring reduseres etniske svenskers andel av befolkningen. Hva tenker «vanlige svensker» om det? Er de bekymret? Nei, tvert imot. «Det er helt ok, bare å kjøre på», svarer folk på gaten.

Det er Samhällsnytt som har laget et video-intervju «på gaten» med en del tilfeldige etniske svensker. Temaet er den høye innvandringen og den økende andel fremmedkulturelle dette fører til i Sverige.

 

Konsekvensene av denne utviklingen er etter hvert åpenbare for alle og enhver. Svenske medier er daglig fulle av vold, drap, voldtekter, ran, bilbranner, skolebranner, kirkebranner, skyteepisoder, bombeattentater og annen form for kriminalitet som i all hovedsak kan knyttes til innvandrere i landet. Document har beskrevet utviklingen i en rekke saker, her er en av de nyeste:

De politisk korrekte mediene i Sverige gjør fortsatt halvhjertede forsøk på å tåkelegge sammenhengene, men selv de begynner etter hvert å gi opp. Det blir vanskelig å skjule sannheten i lengden.

Enkelte tidligere pressefolk som har stått sentralt i desinformasjonen og skjønnmalingen av innvandringen, har omsider sagt fra om at dette bærer helt galt av sted. Den profilerte politiske kommentator Åsa Linderborg i Aftonbladet er den mest markante representanten for denne helomvendingen.

Document har nylig skrevet om Linderborgs snuoperasjon.

Men hva mener så den svenske «mannen og kvinnen på gaten» om en utvikling der man på daglig basis får stadig flere nye «landsmenn» og selv utgjør et stadig mindre flertall av befolkningen?

Er man bekymret? Reiser vanlige svensker seg i sinne og fortvilelse over det som skjer? Krever man unisont en annen politikk, som kan redde stumpene av den svenske kulturen og nasjonalstaten?

Åpenbart ikke i det hele tatt, om man skal tro en ny film med intervjuer av nettopp etniske svensker. Tvert imot ser man utviklingen som noe naturlig og positivt som man slett ikke trenger å være engstelig for.

Her er et lite utvalg av de svar som kom frem i intervjuene:

«Forskning viser at svensker kan bli en minoritet i eget land. Hva synes du om det?», spør intervjueren et antall tilfeldige svensker ute i gatene.

«Ja, men det er jo fint», svarer en ung mann med et smil.

«Hvis det stemmer, så er vel dét helt ok», svarer en litt mer voksen mann.

«Om vi er minoritet, så betyr jo det ingenting, egentlig, vi er mennesker alle sammen. Så det er bare å kjøre på», legger vedkommende til, med engasjert tonefall.

Han fortsetter:

«Jeg mener alle bør få bevege seg der de vil over hele jorden, jeg vil ikke ha noen grenser eller land». På et oppfølgingsspørsmål må han medgi at han selv bor i et nokså homogent svensk område, og i liten grad har kontakt med den flerkulturen han slår et slag for.

«Hva er svensk, liksom?» spør en ung kvinne som stiller seg kritisk til hele forskningen på dette.

«Eeeeh, jeg hilser innvandringen velkommen uansett», svarer en annen, en ung mann.

«Det er en naturlig utvikling, vil jeg si», mener en ung kvinne.

«Så lenge Sverige består av mennesker, har jeg ingen problemer med det», sier en voksen mann.

Videoen kan ses i sin helhet her:

Alle de spurte er tydelig velvillig innstilte til innvandringen og det den fører med seg. Det tas knapt noen forbehold.

Det nevnes blant annet at de som kommer til Sverige, integrerer seg og blir svenske skattebetalere, og at det er noe Sverige trenger mer av.

Alle er positive. I hvert fall er dette de holdninger de spurte velger å gi uttrykk for overfor et kamera og en mikrofon, og en intervjuer som snakker et noe gebrokkent svensk, noe som tyder på at hun er innvandrer.

En viss nyansering kommer likevel frem når intervjueren presser på litt. På spørsmål om det kan tenkes at enkelte har lett for å uttrykke politisk korrekte meninger de egentlig ikke står inne for, svarer en ung mann:

«Ja, det er klart, svensker er jo ganske falske, sånn sett».

(Sitater fra filmen er oversatt og noe forkortet av Document, alle intervjuer kan ses i sin helhet i vedlegg). 

Kjøp Islamismen i Sverige her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.