Mens et flertall i folkerøstinga i Sveits vil begrense innvandringen, ”blåser de fire avtaleregulerte friheter” ufortrødent videre over EØS-området. Og liberalistenes grenseløse transportpolitikk for kapital, personer, varer og tjenester er fremdeles ganske urokket som realitet og kanskje også som framtid for Europas folk. Men det er liberalister som ikke er fornøyd med tingenes tilstand og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.