Sakset/Fra hofta

– Vi holder på å få en generasjon av unge som ser inn på et boligmarked de ikke har mulighet til å komme inn på, sier AUF-leder Ina Libak. På bildet ser vi boligbebyggelse på Etterstad og Ekeberg i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

AUF ønsker å få Ap med på enda høyere skatter for boligeiere. Som om det er skattleggingen som gjør at boligprisene stiger. Det boligmarkedet trenger er realitetsorientering, avvikling av etnisk basert boligpolitikk og stopp i pengekranen til kommunalt finansierte miljøgater og andre endeløse miljøprosjekter.

– Hvis man ikke har foreldre til å hjelpe, er man nesten i en umulig situasjon. Vi holder på å få en generasjon av unge som ser inn på et boligmarked de ikke har mulighet til å komme inn på, sier AUF-leder Ina Libak til Klassekampen.

De siste 15 årene har boligprisene i Norge steget med 130 prosent, ifølge Eiendomsmeklerselskapet Krogsveen. I Oslo har prisene steget med over 170 prosent, skriver NTB onsdag:

I et intervju med Aftenposten søndag pekte Ap-leder Jonas Gahr Støre ut boligpolitikk for de unge som et viktig felt. Nå øyner AUF muligheten til å få med Ap på radikale boligpolitiske tiltak i det nye stortingsprogrammet.

Ungdomspartiet vil at stat og kommune skal gå tungt inn i boligbygging, utvikling av sosiale boligprosjekter og regulering av leiemarkedet. Samtidig vil AUF å legge om skattesystemet slik at man får færre insentiver til å investere i eiendom.

Sannheten er at Oslo kommune i utgangspunktet presser boligprisene i været. Når boligprisene i Oslo har steget med 170 prosent, handler det i stor grad om kommunens egne investeringer i boliger som skal huse flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere. Nær en milliard årlig har kommunen punget ut med for leiligheter til denne gruppen, i konkurranse med private budgivere som må forholde seg til markedet.

Det er ingen menneskerett å bo i hovedstaden, til tross for at AUF tilsynelatende tror det. Men det er ikke bare ungdomspartiet som bør realitetsorienteres.

For realiteten er den at det er grovt urettferdig å bedrive etnisk basert boligpolitikk der mennesker ofte uten utdannelse og relevant arbeidserfaring subsidieres på bekostning av arbeidende skatteytere, slik Oslo kommune gjør. Kommunen gjør heller ikke saken bedre ved kommunens halsløse satsning på diverse miljøprosjekter – bare sykkelveisatsingen alene var stipulert til 13,5 milliarder kroner i 2018.

Et område hvor Oslo kommune virkelig vil bruke penger er på den svært ambisiøse sykkelstrategien. Da denne ble vedtatt i 2018 ble det lagt til grunn investeringskostnader på hele 13,5 milliarder kroner for å bygge ut et omfattende sykkelveinett i hovedstaden.

I sykkelstrategien ligger det en målsetning om at hele 25 prosent av alle reiser i Oslo skal skje med sykkel innen 2025. Det er svært lite som tyder på at målet om andel reiser med sykkel er annet enn ren ønsketenkning. Dette innrømmes også av transportforskere. Sykkelandelen er rundt syv prosent, altså ikke stort mer enn en fjerdedel av målsetningen. (Kjell-Magne Rystad/Nettavisen)

AUFs rop på mer skatt tjener ikke unge boligsøkere. I Rådhuset sitter deres partifeller og styrer støtt mot nye rekordhøyder i gjeld. Oslo kommunes gjeld ligger an til noe nær en fordobling fra 2019 til 2023 – og til å passere 60 milliarder kroner.

Selvsagt vil økte skatter hjelpe til med å dekke inn noe av gjelden. Men, det sosialistene i AUF, Raymond, SV og MdG ikke ser ut til å forstå, er at det går en grense for mye skatt man kan kreve inn fra stadig færre næringsdrivende, og stadig flere vanlige skattebetalere. Byrådets uansvarlige politikk driver næringsdrivende og skattebetalende borgere ut av byen.

Samtidig er det toppen av uansvarlighet å pålegge foreldregenerasjonen å betale for en ønsket boligrettighetsfest for de yngste. Utenfor byen finnes muligheter. Man trenger ikke en gang reise langt før prisene halveres.

I dag har boligeiere en såkalt verdsettingsrabatt på 75 prosent for primærboligen når formuesskatten skal beregnes. AUF tar til orde for å senke verdsettingsrabatten til 20 prosent for primærbolig, til 15 prosent for fritidseiendom og fjerne den for sekundærboliger. Det vil gi en kraftig skatteskjerpelse.

– Dette er økonomisk fornuftig politikk, sier AUF-lederen, ifølge NTB onsdag.

Nei, det er ikke fornuftig politikk. Det er ansvarsløst og barnslig, og ikke så rent lite rettighetsideologisk.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: