Feiringen av 70-årsdagen for Folkerepublikkens grunnleggelse på Tiananmen-plassen 1. oktober 2019 F0t0:. Jason Lee/Reuters/Scanpix

Justisminister William Barrs tale i Michigan om trusselen fra Kina mot den frie verden er på linje med Churchills tale i Fulton, Missouri 5. mars 1946  om trusselen fra Sovjet og Jernteppet som senket seg over Europa . Talen innevarslet den kalde krigen. Barrs tale er like fundamental: Kina har mobilisert hele samfunnet og staten for å skyve USA ut og legge verden i lenker.

Kina har systematisk fulgt en plan for å skaffe seg kontroll over sektor etter sektor i verdensøkonomien: 5G er bare toppen av isfjellet. Kina har allerede kommet så langt at det er i ferd med å lukke sirkelen: Da vil det ikke være mulig å mobilisere motstand. USA vil være satt sjakk matt og det er bare USA som kan utfordre Kina. Tyskland foretrekker handel.

Kina tar alt

Kinas suksess ville ikke vært mulig uten amerikansk bistand. Det er generøs amerikansk støtte på alle områder helt fra 80-tallet som gjorde Kinas enorme suksess mulig. Amerikanerne har hele tiden trodd at denne støtten ville bli gjengjeldt med samarbeid og takknemlighet. Derfor gikk USA inn for at Kina ble medlem av Verdens handelsorganisasjon i 2001. Men Kina har utnyttet denne posisjonen aggressivt til å skaffe seg innflytelse, markedsandeler og kontroll. Det bruker alle metoder for å skaffe seg fordeler, ikke minst tyveri og spionasje, utpressing, kvoter, tollsatser, byråkratiske forsinkelser, krav om joint ventures og deling av teknologi. Når Kina har lært å kopiere amerikanernes teknologi og know how, blir de skjøvet ut. Det er ingen vinn-vinn. Vinn-vinn betyr at Kina tar alt.

Teknologi-optimisme

Vesten har vært forført av en klokkertro på at teknologi betyr liberalisering og frihet i seg selv.

In the year 2000, when the United States normalized trade relations with China, President Clinton hailed the new century as one in which “liberty will be spread by cell phone and cable modem.”[17]  Instead, over the course of the next decade, American companies such as Cisco helped the Communist Party build the Great Firewall of China—the world’s most sophisticated system for Internet surveillance and censorship.

Liberal og liberalisering kom til å endre innhold. Opprinnelig hadde liberalisme frihet innebygd og frihet forutsetter at den må forsvares for å bestå. Men umerkelig kom frihet til å bli noe selvsagt, noe som var gratis og alle parter senket guarden og vendte seg mot dem som snakket om «forsvar». De var partyspoilers.

Overvåkingssamfunnet er her

Edward Snowden ga verden et sjokk da han avslørte hvor omfattende National Security Agencys mulighet for overvåking av alle menneskelig aktivitet var.

I Kina er det ingen bremser på slik overvåking. Den er tvertimot grunnstenen i samfunnsoppbyggingen og siden kunnskap er makt betyr det at kommunistpartiet har en makt over innbyggerne som savner sidestykke.

Utfordrer USA på hjemmebane

Men kommunistpartiet nøyer seg ikke med å kontrollere egne innbyggere. De tar i økende grad kampen til amerikansk jord, sier Barr.

 

If what happened in China stayed in China, that would all be bad enough.  But instead of America changing China, China is leveraging its economic power to change America.  As this Administration’s China Strategy recognizes, “the CCP’s campaign to compel ideological conformity does not stop at China’s borders.”[13]  Rather, the CCP seeks to extend its influence around the world, including on American soil.

Norge

Internasjonalt har Kina fått en særstatus. World Economic Forum i januar 2017 ble en feiring av Kina som forsvarer av frihandel. Det er bare tre og et halvt år siden. Allerede den gang var det mange som visste at å nevne ordet frihandel i samme åndedrag som Kina var en stor løgn. Men Erna Solberg og den norske regjering snakker fortsatt som om Kina og Norge er på samme side.

Dette er en villet illusjon. Underliggende merkes en distansering til USA og en oppfatning om at den internasjonale orden USA grunnla med allierte etter annen verdenskrig er ved å gå i graven. Den trengs å fornyes og hva kan være mer riktig i en global verden enn å inkludere Kina? Verdens eldste sivilisasjon.

Nullstilling

Omfavnelsen av en slik tro på en ny verdensorden er en oppgave som er Olje-nasjonen Norge verdig. Vi spiller flere hakk over vår størrelse, har vi fått høre og nå tror Erna at hun skal øke det politiske avtrykket i takt med at karbonavtrykket minskes.

Vi forstår bedre nå galskapen i Paris-avtalen som ga Kina 13 års unntak fra restriksjonene. Den gang var det ingen som opplyste oss om det. Alt var hallelujah. Kina er allerede langt den største utslipper av karbon, men det er som det ikke gjør inntrykk.

Unntaket i Paris-avtalen var en gavepakke til Kinas drøm om å bli nummer én. Noen ga Kina den gaven og noen visste hva de gjorde. Bak idealismen ligger maktambisjoner.

Bare USA

Det er bare USA som kan ta opp kampen med Kina. Men noe har skjedd med amerikanske selskaper. De har glemt hva det er som gjorde deres suksess mulig: Et velordnet rettssamfunn. Vi synes å merke den samme selvfølgelighetskulturen i Europa/Norge: Det viktigste i samfunnet er gratis.

Erna tror hun kan nullifisere norsk historie og gjøre det til en museumsgjenstand og grunnlegge en ny. Hvorfor? Fordi norsk historie står i veien for å integrere en stor gruppe nye innbyggere.

Den samme push mot «mangfold» ser vi i USA der de store selskapene ønsker seg åpne grenser. Hvis de skulle få gjennomtrumfet en slik politikk er det slutt på ikke bare grenser, men definisjonen av hva som er en amerikaner: Da vil arbeiderklassen bli redusert til permanent underklasse og en America First-policy vil aldri ha en sjanse ved valg.

Vi står overfor samme utsikt i Vest-Europa. Bare Visegrad-landene holder igjen og derfor hater Brussel dem.

Lojalitet

At de store transnasjonale selskapene ikke lenger har noen nasjonal lojalitet, har Tucker Carlson snakket om mange ganger. De opererer ut fra amerikansk jord, men har ingen lojalitet til det amerikanske folk og nasjonen er et tilbakelagt stadium.

Derfor blir den mobilisering mot Kina som Barr slår til lyd for et spørsmål om det er igjen noen patriotisme.

Disse selskapene har frivillig eller blitt presset i armene på Beijing.

All too often, for the sake of short-term profits, American companies have succumbed to that influence—even at the expense of freedom and openness in the United States.  Sadly, examples of American business bowing to Beijing are legion.

Covid kan ha undergravd handlingsrommet til disse selskapene. Det er ikke sikkert det blir business as usual i fremtiden. Stikkord: Hongkong.

Oppvåkning

Ingen er mer woke enn Hollywood. Skuespillere og regissører bruker hver prisutdeling til å refse Amerika. Men hva med å feie for egen dør?

Take Hollywood.  Hollywood actors, producers, and directors pride themselves on celebrating freedom and the human spirit.  And every year at the Academy Awards, Americans are lectured about how this country falls short of Hollywood’s ideals of social justice.  But Hollywood now regularly censors its own movies to appease the Chinese Communist Party, the world’s most powerful violator of human rights.  This censorship infects not only versions of movies that are released in China, but also many that are shown in American theaters to American audiences.

Det Hollywood ikke forstår er at Kina melker dem for kompetanse og knowhow og når de har lærte gamet blir amerikanerne skjøvet ut.

Increasingly, Hollywood also relies on Chinese money for financing.  In 2018, films with Chinese investors accounted for 20 percent of U.S. box-office ticket sales, compared to only 3.8 percent five years earlier.

Notably, in 2019, eight of the 10 top-grossing films in China were produced in China.

Det er som kjent for sent å snyte seg når nesen er borte.

Når norsk oppdrettsindustri lærer bort sin teknologi til Kina, vil de før eller senere oppleve det samme. Men bevisstheten om Kina måte å operere på synes nær null i norsk næringsliv og politikk. Vi må ikke fornærme Kina, synes å være innstillingen.

Underkastelse

Det skumle er at Kina tukter store amerikanske selskaper til underkastelse og når de først har havnet i den posisjonen virker det som de mister sin handlingsvilje.

When Disney produced Kundun, the 1997 film about the PRC’s oppression of the Dalai Lama, the CCP objected to the project and pressured Disney to abandon it.  Ultimately, Disney decided that it couldn’t let a foreign power dictate whether it would distribute a movie in the United States.

But that moment of courage wouldn’t last long.  After the CCP banned all Disney films in China, the company lobbied hard to regain access.  The CEO apologized for Kundun, calling it a “stupid mistake.”[19]  Disney then began courting the PRC to open a $5.5 billion theme park in Shanghai.  As part of that deal, Disney agreed to give Chinese government officials a role in management.  Of the park’s 11,000 full-time employees, 300 are active members of the Communist Party.  They reportedly display hammer-and-sickle insignia at their desks and attend Party lectures during business hours.

Walt Disney ville blitt opprørt hvis han visste hva som skjedde i hans navn. Under annen verdenskrig deltok Disney helhjertet i den allierte innsatsen.

I suspect Walt Disney would be disheartened to see how the company he founded deals with the foreign dictatorships of our day.

In World War II, for example, the iconic American company, Disney, made dozens of public information films for the government, including training videos to educate American sailors on navigation tactics.  During the war, over 90 percent of Disney employees were devoted to the production of training and public information films.  To boost the morale of America’s troops, Disney also designed insignia that appeared on planes, trucks, flight jackets, and other military equipment used by American and Allied forces.

Verdiene er endret

Det verste med Barrs tale er at han etterlater tvil om amerikanske selskaper har verdiene som skal til for å forsvare friheten. Barr sier det kan være de lever på en illusjon om at friheten er gratis:

In a globalized world, American corporations and universities alike may view themselves as global citizens, rather than American institutions.  But they should remember that what allowed them to succeed in the first place was the American free enterprise system, the rule of law, and the security afforded by America’s economic, technological, and military strength.

Det er samme sirene-sang som den norske regjering synger: Vi er globale borgere og alle mennesker vil det samme.

Vi ser at det er en løgn, vi erfarer at det er en løgn. Hvis ikke vi står opp mot løgnen og forsvarer friheten, vil vi erfare at den ikke var gratis.

Derfor er Norges interesser de samme som Trumps USA.

Aktiv kollaborasjon

Amerikanske selskaper er blitt lokket til Kina og der har de havnet i en situasjon hvor de må gi etter, bit for bit. Kineserne sitter med bukten og begge endene.

Men noen selskaper har gjort mer: De har aktivt samarbeidet med den kinesiske sikkerhetsstaten og det er nettopp de tech-selskapene som ut fra Clintons spådom skulle spredt større frihet.

Over the years, corporations such as Google, Microsoft, Yahoo, and Apple have shown themselves all too willing to collaborate with the CCP.  For example, Apple recently removed the news app Quartz from its app store in China, after the Chinese government complained about coverage of the Hong Kong democracy protests.  Apple also removed apps for virtual private networks, which had allowed users to circumvent the Great Firewall, and eliminated pro-democracy songs from its Chinese music store.  Meanwhile, the company announced that it would be transferring some of its iCloud data to servers in China, despite concerns that the move would give the CCP easier access to e-mails, text messages, and other user information stored in the cloud.

Barr ga et eksempel i talen som ikke står i manus: Da den saudiarabiske eleven med flyakademiet i Pensacola gikk til angrep i desember, hadde han to iphoner. Under selve angrepet tok han seg tid til å forsøke å ødelegge dem med skudd. Det tydet på at de inneholdt viktig informasjon. FBI ba Apple om hjelp til åpne dem. Apple nektet konsekvent. Ved et lykketreff klarte FBIs teknikere likevel.

Barr spør: Er det rimelig å anta at Apple har samme politikk overfor kommunistregimet? Forsvarer de personvernet med samme iherdighet der?

Vi vet svaret og det gir grunn til ettertanke.

Trump forsvarer disse selskapene når Frankrike vil ilegge dem skatt. Men blir lojaliteten gjengjeldt? Eller har disse selskapene tatt et valg: De er på den totalitære statens side, for de ser sin interesse i en maktstruktur som ikke er demokratisk?

Det er en skremmende tanke, men melder seg logisk under Barrs foredrag:

Globalization does not always point in the direction of greater freedom.  A world marching to the beat of Communist China’s drums will not be a hospitable one for institutions that depend on free markets, free trade, or the free exchange of ideas.

There was a time American companies understood that.  They saw themselves as American and proudly defended American values.

Har de store techselskapene bestemt seg for at de heller vil inngå i en verdensorden styrt av Kina? Deres stadig mer åpenlyse krig mot Trump og konservative verden over, tyder på det.

 

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.