Fly fra Carrier Air Wings (CVW) 5 og 17 flyr i formasjon over Nimitz Carrier Strike Force i Sør-Kinahavet, 6. juli, 2020.  Hangarskipene USS Nimitz (CVN 68), til høyre, og USS Ronald Reagan (CVN 76) til venstre. Foto: Mass Communication Specialist 3. klasse, Keenan Daniels / US Navy

Kina slår tilbake etter at Trump-administrasjonen sa at USA avviser så godt som alle Kinas krav om eierskap til ressurser i Sør-Kinahavet.

– Vi anbefaler USA å stå ved sine forpliktelser om ikke å ta side i saken om territorial suverenitet, respektere lands forsøk på å skape fred og stabilitet i Sør-Kinahavet og stoppe forsøkene på å forstyrre og sabotere regional fred og stabilitet, heter det i en uttalelse fra den kinesiske ambassaden i Washington tirsdag.

Dagen før sa utenriksminister Mike Pompeo at «Kinas krav på ressurser over nesten hele Sør-Kinahavet er fullstendig ulovlige».

– Det er også deres bøllete framferd for å få det slik de vil, sa Pompeo.

Trump-administrasjonen eskalerte dermed konflikten med Kina. Målet er å demme opp for landets innflytelse. Ressurskravene i Sør-Kinahavet er en av de mest sensitive og splittende sakene i regionen.

Skifter taktikk
USA har tidligere ment at disputter mellom Kina og de mindre nabolandene i regionen om sjøgrenser og små atoller skulle løses på fredelig vis gjennom FN-mekling. Nå skifter administrasjonen taktikk.

Omdreiningen blir presentert som et grep for å bygge ned Kinas økende dominans i området ved å støtte opp under og styrke folkeretten. Men utspillet forarger Kina, som allerede er underlagt sanksjoner og andre tiltak i striden med USA.

– Under påskudd av å bevare stabilitet, flekser de muskler, hisser opp spenninger og egger til konfrontasjoner i regionen, heter det i uttalelsen på nettsiden til Kinas Washington-ambassade.

– Verden vil ikke tillate Beijing i å behandle Sør-Kinahavet som sitt maritime imperium, sa den amerikanske utenriksministeren.

Støtter de allierte
Pompeo legger til at USA står last og brast med sine allierte og partnere i Sørøst-Asia i kampen for å beskytte deres rettmessige krav på ressurser til havs. Dette er ifølge Pompeo helt i tråd med folkeretten.

Utenriksministeren sier USA vil kjempe for fri ferdsel til havs i internasjonale farvann og motsetter seg ethvert forsøk på å innføre et regime om at «makta rår» i disse farvannene.

Den nye kursen fra amerikansk hold omfatter ikke uenigheter som regnes som territorielle og handler om øyer, atoller, rev og andre landområder.

Selv om USA med dette fortsatt stiller seg nøytralt i territorielle tvister, blir kunngjøringen fra høyeste hold i Washington tatt som en støtte til land som Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene og Vietnam, som alle er i konflikt med Kina over øyer og atoller, særlig den kinesiske utbyggingen av holmer som så vidt stikker opp av havet.

– Gjør seg til dommer
Pompeos uttalelse utgjør et stort skifte i USAs politikk på området, mener Zhu Feng, direktør ved Nanjing-universitetets senter før Sør-Kinahav-studier. Han mener andre land som utfordrer Kinas krav, nå kan bruke USAs støtte til å selv innta mer aggressive holdninger.

– Denne gangen har de gjort seg selv til dommer eller megler. Det vil bringe ny ustabilitet og spenning, sier Zhu om USA.

Han råder Kina til ikke å komme med noe kraftig motsvar og mener at amerikansk Kina-politikk i betydelig grav drives av president Donald Trumps valgkamphensyn.

– Valgkamputspill
– Trumps nåværende Kina-politikk er sprø. Han gjør Kina-saken til den viktigste valgkampsaken for å dekke over det at han mislyktes med å hindre epidemien og for å avlede offentlig oppmerksomhet, sier Zhu.

Chu Yin, professor ved University of International Relations, avviser Pompeos uttalelse som et valgkamputspill som ikke fortjener noen seriøs oppmerksomhet.

– Jeg mener personlig at Trump ikke har evnen til å innføre en strategi på lang eller mellomlang sikt, sier Chu.

– Hvis de to regjeringene vil engasjere seg i en strategisk dialog, er vi nødt til å vente til USA-valget er gjennomført, sier han.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.