En svensk lærer har vunnet fram i Høyesterett.

I Sverige, som i Norge, har lærerne fått en langt mer krevende hverdag de senere årene. I 2017 ble det sendt inn varsel på en lærer i Lidköping i Sverige for fysisk å ha flyttet en elev ut av en sofa. Saken gikk helt til Høyesterett. 

3. juli 2020 ble kjennelsen avsagt i Sveriges høyeste domstol. I dommen heter det at lærerens inngripen var berettiget.

«Jeg håper kjennelsen vil føre til at lærere kan føle seg bemyndighet til å gripe inn i slike situasjoner, og at rektorene tar et større ansvar for å støtte lærere det er blitt varslet om. Vi har sett flere tilfeller der kommuner har tvunget en lærer til å bytte arbeidsplass eller si opp sin stilling før etterforskningen er fullført, for å unngå konflikt eller negativ omtale,» uttaler Maria Rönn, nestleder i Lärarförundet i Sverige til forbundets nettside. Saken er omtalt av Utdanningsnytt.no.

Bakgrunnen for hendelsen i 2017 var at en åttendeklassing satt i en sofa der han hindret andre elever i å passere til skolens toalett. Den da 13 år gamle eleven fikk beskjed om å flytte seg fra sofaen, noe som ikke skjedde. Det hele endte med at læreren tok tak i 13-åringen og trakk han ut av sofaen.

Dommen i svensk Høyesterett skaper presedens. Det ønskes velkommen av Lärarförbundet i Sverige. 

I Norge ønsker Utdanningsforbundet en gjennomgang av opplæringsloven for å klargjøre i hvilken grad lærere kan gripe inn fysisk overfor elever. Bruk av tvang eller fysisk inngripen mot elever som står i fare for å skade andre er ikke regulert i dagens opplæringslov. Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.