Forsidebildet på rapporten, skrevet av antropologen Dr. Adrian Zenz. Foto: Jamestown Foundation

USAs utenriksminister Mike Pompeo er sjokkert over en ny rapport som viser at Kinas kommunist-regime benytter midler som tvangssterilisering, tvangsabortering og andre tvangsmetoder mot den største muslimske folkegruppen i Kina, uighurene.

Pompeo, a persistent critic of China, including its treatment of Muslims in Xinjiang, said in a statement the findings were consistent with decades of Chinese Communist Party practices “that demonstrate an utter disregard for the sanctity of human life and basic human dignity.”

“We call on the Chinese Communist Party to immediately end these horrific practices and ask all nations to join the United States in demanding an end to these dehumanizing abuses.”

Pompeo, en vedvarende kritiker av Kina, inkludert landets behandling av muslimer i Xinjiang, sa i en uttalelse at funnene stemte overens med tiår med det kinesiske kommunistpartiets praksis «som viser en fullstendig ignorering av helligheten ved  menneskelig liv og grunnleggende menneskeverd.»

«Vi ber det kinesiske kommunistpartiet om å avslutte denne forferdelige praksisen med en gang og ber alle nasjoner om å bli med USA for å kreve slutt på disse dehumaniserende overgrepene.»(Reuters)

Rapporten er skrevet av den tyske antropologen Dr. Adrian Zenz, og publisert av den amerikanske tenketanken, Jamestown Foundation.

Pompeo calls China Muslim sterilization reports ‘shocking’ and ‘disturbing’

Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang