Sakset/Fra hofta

Det populære BBC-programmet Countryfile ville strekke ut en hånd til Black Lives Matter. Programleder Dwayne Fields sier at innvandrere føler seg uvelkomne på landsbygda i Storbritannia. Denne debatten har pågått i flere år i Storbritannia. En rapport  som ble publisert i september 2019 kritiserte nasjonalparkene for ikke å gjøre nok for at minoriteter skulle føle seg velkommen. Forfatteren av rapporten, Julian Glover, beskrev de besøkende som:

«exclusive, mainly white, mainly middle‐class club, with rules only members understand and much too little done to encourage first-time visitors».

Dwayne Fields forteller i programmet at han har snakket med folk fra minoritetsbefolkningen i Storbritannia og de føler ikke at de hører til i britisk natur. Den er ikke deres, sier han:

«When I talk to people from the BAME community (BAME er forkortelsen for innvandrerminoriteter, red.mrk), it’s clear that they don’t view the UK countryside as somewhere that’s for them. It’s not theirs, they don’t belong there. And I want to find out why. As it happens, I am not the only one. Last September, a national review of England’s national parks was published by DEFRA. They found the countryside is seen by both BAME and white people alike as being very much a white environment.»

I Storbritannia bor de fleste innvandrere i byene. Dette har ført til at mange hvite briter har flyttet ut på landsbygda. Folk ønsker seg et nabolag som de føler seg hjemme i, det gjelder uansett kultur og hudfarge. Å gå på tur i naturen er noe man som regel lærer av foreldre. Søndagsturen. Dette har innvandrerbefolkningen ingen tradisjon for. Det ser vi også i Østmarka hvor det er langt mellom innvandrere som går på tur. I Storbritannia er det heller ikke normalen at innvandrerfamilier går på tur. Dette ble da også påpekt i 2004:

«The reason anyone goes to the countryside is because their parents took them there as a child, but when people left their own countries that mechanism was lost,» sier Judy Ling Wong, UK director of the Black Environmental Network (Ben).

Forfatteren Hanif Kureishi forklarer at for hans indiske middelklassefamilie fra Mumbai så ville det være latterlig å gå på tur. Bare bønder gjør det, sier han.

I can’t imagine anyone in my family going for a holiday in the countryside. It is totally ridiculous for middle-class Indians to walk, and my father came from a middle-class family in Bombay. People who walked were peasants.

Men nå er dette altså vår feil. At innvandrere ikke føler at de hører hjemme i en natur som de ikke er interessert i og ikke ønsker å gå på tur i.

Det trekkes alltid frem eksempler på innvandrere som har besøkt en eller annen landsens pub og følt at alle stirret på dem da de gikk inn døren. Men det gjør de stort sett overalt når ukjente kommer inn. Jeg har selv opplevd det på lokale puber hvor jeg bor. Stamgjestene stirrer fordi de er nysgjerrige og det er sjelden det kommer nye ansikter. Det kan lett oppfattes ubehagelig. Dette er bare en variant av «hvor kommer du fra?» som også oppfattes rasistisk avhengig av den spurtes hudfarge.

Countryfile er et program for de som elsker britisk natur og dermed populært blant hvite briter. Reaksjonene på Black Lives Matter-episoden var ikke bare positive.

Det var nødt til å bli en backlash når ivrige turgåere blir fortalt at de er rasister.

The Mirror    The Sun