Det meste som har med EU å gjøre, blir nå beskyttet ved lov mot svartmaling og «forulemping» i Tyskland. Foto: REUTERS/Vincent Kessler

Nå blir det straffbart å fornærme og forulempe EU og EUs symboler. Det er Tysklands Forbundsdag som har fattet et omstridt vedtak om dette.  Brudd på den nye loven kan straffes med inntil 3 års fengsel. Mindretallet som stemte imot, kaller det et alvorlig angrep på ytringsfriheten.

Det er Fria Tider som skriver om lovendringen i Tyskland, vedtatt 14. mai. Den innebærer at det heretter blir straffbart med inntil 3 års fengsel å «forulempe» EU og EUsymboler. De symboler det er snakk om, er blant annet EU-flagget og den såkalte Europahymnen. Eksempler på slik forulemping, er blant annet å brenne flagget.

Slik begrunnes den nye loven, som også er omtalt på Forbundsdagens hjemmeside :

» Beslutet motiverades med EU:s «speciella betydelse för Förbundsrepubliken Tyskland» som enligt de tyska politikerna gör det extra viktigt att kunna straffa handlingar «som syftar till att smäda Europeiska unionens grundläggande värderingar».

Også «forsøk» på å skade eller sverte EU-symboler rammes av den nye loven. Forslaget ble vedtatt av de store partiene, mot et kraftig opponerende mindretall:

«Kristdemokraterna CDU/CSU och socialdemokratiska SPD röstade för lagförslaget. Invandringskritiska AFD, liberala FDP och vänsterfraktionen Die Linke röstade mot. Miljöpartiet Allians 90/De gröna lade ned sina röster.

Det innvandringskritiske AFD sier ifølge Fria Tider dette om det nå vedtatte lovforslaget:

«AFD kallade förslaget för ett oförsvarligt ingrepp mot yttrande- och konstfriheten och ett otillbörligt försök att genom hot om straff «försöka förankra en viss politisk världsåskådning i det allmänna medvetandet».

Denne loven gjelder så langt kun i Tyskland, det er ikke kjent om tilsvarende er på trappene i andre EU-land.

Her i Norge har det vært brukt sterke ord om et annet internasjonalt symbol, nemlig den mye omtalte «Bærekraftsnålen» mange globalt orienterte politikere pryder sitt jakkeslag med. Det er ikke fremmet forslag om å forby «forulemping» av dette symbolet.

BBC

Les også: Er Haakon kronprins av FN og ikke Norge?

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.