Uthenting av sædceller fra testikkel. Utredning og behandling med assistert befruktning på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Stortinget skal behandle forslaget til ny Bioteknologilov tirsdag den 26.05.2020. Et av forslagene er at det skal tillates å yte assistert befruktning til enslige kvinner, som betales av skattebetalerne. Denne kostnaden blir bare en bagatell i den store sammenheng.

Samfunnet beveger seg fremover og loven må være i takt med tiden er noen av argumentene politikerne bruker, men det betyr ikke at vi må forandre alt fra naturens side. Biologien er skapt av naturen og kan ikke bare endres med en lovendring av politikerne.

Far er ikke bare tilknyttet barnet biologisk, men er også en viktig støtteperson for et hvert barn i hele oppveksten. Ja, noen undersøkelser viser at far er minst like viktig som mor som omsorgsperson. Alle barn har rett til to foreldre.

Tenk å frata et barn sin far og dens familie, og dette skaper fedreløse barn. Det er ikke til barnets beste å ikke ha en far. Hva er barnets beste? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Barn mister også sine besteforeldre og annen familie på fars side.

Flere partier på Stortinget støtter nå assistert befruktning av enslige, og det vil si at det kun vil gjelde for kvinner, da det ikke er mulig for menn, siden menn ikke er skapt slik fra naturens side. Det er ikke en menneskerett å få barn.

For å få flertall for en lovendring, må partier samarbeide og skape allianser. I dette tilfellet har FrP etablert et samarbeid med Ap og SV. Utrulig, men sant, og viser til felles pressekonferanse i forrige uke. Så langt er det bare SP og KrF som vil stemme imot dette lovforslaget.

Hvorfor skal våre folkevalgte skape flere aleneforeldre. Har ikke disse politikerne vokst opp med en far, og forstått hvilken betydning en far og hans familie har for et barn. Hvis de ikke har vokst opp med en far, må de snarest trekke seg fra Stortinget.

Norge har forpliktet seg til å følge internasjonale lover og konvensjoner, bl.a. FNs Barne-konvensjon og FNs Menneskerettighetserklæring. Viser da til artikkel 7 og 8 i FNs barne-konvensjon, som også er norsk lov. Et slikt lovvedtak er i så fall brudd på norsk lov.

Undertegnede har i snart 20 år formidlet DNA-tester som skulle hjelpe barn til å finne sine biologiske foreldre. Dette har gitt meg et godt innblikk hva det betyr å ha en far i oppveksten og senere i livet.

Savnet av en far i oppveksten kan også utvikle seg til en sorg senere i livet, en sorg som varer livet ut. Dette har gått utover livskvaliteten for svært mange og medført tidlig uførhet, og et ødelagt liv. Vil våre politikerne være kjent med å ødelegge liv på denne måten.

Siden menn av naturlige årsaker ikke kan få barn, gjelder det bare kvinner i fruktbar alder som ikke vil ha barn med en mann. Dette er selvvalgt, og er ikke en kvinnekamp. Det hele handler om barns rett til en far og kjenne sitt biologiske opphav og få omsorg fra begge foreldre.

Argumentet med å tillate assistert befruktning i Norge, er at hvis det ikke er lov, er det bare å reise til utlandet å få det gjort, holder ikke mål. Menn som får barn i utlandet må bevise med en DNA-test at det er hans barn, men det er ikke samme krav til kvinner.

Kvinner kan med loven i hånd unnlate å oppgi en far til sitt barn, og da må velferdsstaten ta kostnadene. Dette er ikke annet enn en stor omsorgssvikt. Politikerne vil med dette lovforslaget bidra til at flere kvinner vil benytte seg av dette tilbudet med de følger det vil få.

Også av helsemessige grunner er det viktig å vite hvem en er og ikke minst kjenne sin familie. Dette gjelder blant annet ved donering av organer og stamcellebehandling. Her har jeg også eksempler på at personer fikk en altfor tidlig død, siden biologisk familie var ukjent.

En far er minst like viktig omsorgsperson som mor i et barns liv. Er det Staten som skal være far til disse fedreløse barna?

Denne artikkelen sto først på trykk på Nordnorsk debatt, og er gjengitt med forfatterens vennlige tillatelse.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.