Skjermdump fra GAVI 6.5.20.

NRK har i en årrekke drevet propaganda mot alt som smaker av alternativ medisin. Det spiller ingen rolle om programmet er «Folkeopplysningen», «Forbrukerinspektørene», «Debatten», «Dagsnytt atten», «Desse dagar» eller «Ekko» samt enkelte underholdningsprogram. Også TV2 med sitt «Helsekontrollen» og mange aviser har gått i NRKs fotspor.

Hva er så seriøs alternativ medisin?
Det er de retningene som representerer store og dominerende medisinske systemer som ayurvedisk medisin, kinesisk medisin (urter og akupunktur), antroposofisk medisin og homøopati. Disse behandlingsformene er dominerende eller likeverdige med skolemedisin i bl.a. de mest folkerike landene i Asia.

I Sveits er disse retningene sidestilt med skolemedisin når det gjelder refusjon for pasientene. I flere land er homøopati en spesialitet for leger på samme måte som psykiatri er det i Norge. I England finnes det fortsatt homøoapatiske sykehus finansiert av det offentlige helsevesen. På 1960-tallet innførte Helsedirektoratet, med den mektige motdagisten, Karl Evang, reseptplikt på all homøopatisk medisin som var tillatt i Norge. Daværende Norsk Homøopatisk Forening gikk til rettssak mot staten og tapte i Byrett og Lagmannsrett, før den vant frem med sitt søksmål i Høyesterett.

De store avisene fulgte saken, mens NRK var fullstendig taus. Kan forklaringen være den mulige nære forbindelsen mellom den sosialistiske legen Evang, og den sosialistiske legen og kringkastingssjefen, Ustvedt? Til tross for en rettskraftig dom, gjør myndighetene alt for å kneble og stoppe homøopatien.

Nå er det Legemiddelverket, som ifølge journalisten, forfatterne og kåsøren, Niels Chr. Geelmuyden, på sitt finurlige vis, mer enn antyder at det er kjøpt og betalt av legemiddelindustrien, som står for sine angrep. Nå må hvert enkelt homøopatisk preparat gjennom en kostbar og langdryg registreringsprosess. I tillegg er nosoder, som har en kraftig og positiv effekt på svært mange epidemiske sykdommer, nå blitt forbudt.

Åpent og lukket debattklima
På amerikansk TV er de i forhold til Norge ekstremt åpne når det gjelder hvor store økonomiske interesser den farmasøytiske industrien har, og hvordan den påvirker politikere til å fatte beslutninger som ikke alle er tjent med. I et intervju gjort med Robert F. Kennedy jr 2. mai i år, slakter Kennedy Big Pharma og vaksinetilhengerne.

Det største tabuet i Norge er å i det hele tatt stille spørsmål om effekten og berettigelsen av vaksine. I disse koronatider er det selvfølgelig halleluja-stemning i media som lovpriser at Norge nå bruker  milliarder av kroner på den internasjonale organisasjonen CEPI, som har sitt hovedkvarter i Norge.

Norge er også den største bidragsgiveren til Bill Gates’ vaksinestiftelse GAVI, som onsdag pryder sin webside med bildet til denne artikkelen. Mandagens giverglede måtte markeres.

Homøopatisk profylakse blir aldri nevnt. Heller ikke homøopatisk behandling av Covid-19. Hvis i det hele tatt alternative måter å både behandle og forebygge Covid-19, som bl.a. C-vitaminer, blir nevnt, fører det aldri til noen positiv omtale, men derimot full slakt fra Faktisk.no.

På tysk, østerriksk, sveitsisk, italiensk og australsk TV er det debatter mellom leger som representerer skolemedisin og alternativ medisin. Felles for disse debattene er å dra seeren med i en dialog som skal kunne føre til økt kunnskap og refleksjon. Ikke at målsettingen er å korsfeste og henge den som ikke aksepterer maktens monopol på «sannheten». I den italienske utgaven av Lancet for noen år siden kom det frem at ca. 1,5 % av dagens legemidler er homøopatiske. Skulle den øke bare med en halv prosent, ville tapet for den farmasøytiske industrien (Big Pharma) bli omfattende. Homøopatisk medisin kan ikke patenteres. Heller ikke urter, vitaminer og mineraler.

I flere debattprogrammer kommer mediavante skolemedisinske deltagere, mens for dem som skal forsvare sine til nå kontroversielle synspunkter, velger NRK ut dem som ikke er vant til å forholde seg til media (jfr. VG og Giske-saken). To av de mest taleføre og argeste motstanderne av alternativ medisin, biologen, Kristian Gundersen, og «journalisten» og «sykepleieren», Ingeborg Senneset, ser ut til å være blant dem som har klippekort i NRKs debattprogrammer. Underholdende kan de være.

De ser begge to på alternativ medisin på samme måte som Humanetisk forbund (HEF) og Skepsis, ikke skiller mellom seriøs alternativ medisin og såkalt useriøs alternativ behandling. Ved å sidestille Märthas engler og annen mystisisme og religion med akupunktur og homøopati, er resultatet gitt. For mediene er det en ikke-nyhet at Helsedirektoratet (HD) utarbeidet en studieplan i akupunktur og homøopati for noen år siden. Den ble, ved en misforståelse, sendt over til Helsedepartementet – hvor den har blitt liggende.

Venstrevridde journalister
Det er dokumentert at de fleste journalister er venstrevridde. Innenfor sosialismen/kommunismen står det materialistiske menneskesynet høyt. En naturvitenskapelig vitenskapsforståelse vil kunne bli med på lasset. En vitenskapsforståelse som innebærer at virkeligheten er det som kan veies, måles, observeres, telles og kvantifiseres. Det er en motpol til opplevelse og tolkning av bl.a. tekster. En fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapstilnærming blir da helt utenkelig.

Da blir det helt uforståelig og mystisk at en behandlingsform som homøopati, gir positiv effekt. Det som er det vesentlige, er at homøopati ikke bare en erfaringsvitenskap som baserer seg på anekdotisk kunnskap, men at også noe av den er evidensbasert. Det nevnes aldri i aviser eller på TV.

Journalister er flinke til å drive med saklig og objektiv kapitalismekritikk. Det burde forbause at den farmasøytiske industri knapt er en del av denne kritikken. Kritikken av bruken av skolemedisin fra alternative utøvere har vært kjent lenge, men den har knapt nådd NRK, TV2 og de store avisene.

Derimot har den til og med av og til nådd «Sykepleien». Det gjorde også ECT. Men den mest omfattende kritikken kommer fra legene selv. Tre av dem er Gøtzsche, Goldacre og den tidligere lederen av Europarådets helsekomité, den tyske doktor og spesialist på influensa, Wolfgang Wodarg.

I Norge har journalisten og forfatteren Geelmuyden kommet med boken «Pillebefinnende». Men det fører ikke til noe debattprogram om legemiddelindustrien og pillebruken. Ifølge mediene selv blir mange journalister fort såre, og mange er immune når det gjelder kritikk. Noen sies også å være selvhøytidelige. Mediene mener selv at de er objektive og saklige. Et synspunkt som flere og flere ikke lenger deler. Stadig vekk er det brudd på Vær-Varsom-plakaten, spesielt punkt 1.2 hvor det bl.a. står: «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk». Men hverken PFU og Faktisk.no ser til å bry seg noe om det.

Årsaken til journalisters negative holdning til alternativ medisin skyldes antagelig i hovedsak kunnskapsløshet, og ikke at de er indoktrinerte eller driver med sensur eller ubevisst fungerer som et mikrofonstativ for myndighetenes helse- og ernæringspolitikk. Resultatet blir det dessverre det samme.

Thore K. Aalberg, cand.polit., fagbokforfatter og homøopat

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.