Det har stått i VG, så da må det vel være sant ..? Mandagens forside i VG er et varsel om at vår frihet er i ferd med å bli ofret. Vi vet noe om hvem yppersteprestene er, men den norske offentligheten synes å være vaksinert mot å ville vite. Skjermdump: Verdens Gang, 28.12.20

Det er ikke lenger noen tvil. Demokratiet, også vårt eget norske og trygge demokrati, settes på prøve av pandemien. Trykket for å innordne seg anbefalinger og forordninger fra våre egne myndigheter, Verdens helseorganisasjon (WHO) og den styrtrike medisinindustrien (kjent som Big Pharma) er massivt. Vi beveger oss med stormskritt mot et autoritært samfunn. Folks frihet er i fare.

Bare så det er sagt, dette er ikke noe jeg har funnet på helt selv. Det er ingen konspirasjonsteori. Jeg bygger denne saken på en svensk rapport som NTB refererte fra rett før jul:

Pandemien utfordrar demokratiet, viser svensk forsking

Demokratiet er sett på prøve under koronapandemien, viser ein forskingsrapport frå universitet i Göteborg.

Av 144 granska land, har 95 innført smitteavgrensingstiltak som bryt med demokratiske prinsipp, konkluderer rapporten frå forskingsinstituttet V-Dem.

– Pandemien har vorte brukt som ei unnskyldning av styresmakter til å innføre tiltak som dyttar land i ei mindre demokratisk retning, seier professor Steffan I. Lindberg, som har leidd forskingsprosjektet, til nyheitsbyrået TT.

– Det dreier seg om innskrenkingar i pressefridom, diskriminering mot minoritetar og avgrensingar i forsamlingsfridom, legg han til. (Les resten av NTBs sak på Fjordabladet)

Selv er jeg ikke i tvil om at koronaviruset er farlig, også for oss mennesker. Spørsmålet er bare om det er farlig som våre myndigheter vil ha det til å være.

I løpet av tiden som har gått siden koronaviruset kom til Norge, har vi publisert en rekke saker der vi har problematisert myndighetenes tilnærming til sykdommen. Vi har har skrevet mange rene nyhetssaker, ofte med NTB og Folkehelseinstituttet som kilde. Vi har skrevet om manglende beredskap og mangel på smittevernsutstyr, om køer for å ta prøver, om Smitteappen som aldri tok av og som nå er lansert på ny (og som i parentes bemerket allerede påstås å være uten hensikt).

Flere ganger har vi kritisert WHO, myndighetene og norsk presse for å ha nedtonet Kinas rolle i spredningen av viruset, og vi har også kritisert de samme for å ha vært ukritiske i sin holdning til nedstengninger og andre tiltak.

En av de viktigste artiklene vi har hatt i så måte, var saken om The Great Barrington Declaration. Vår sak kan leses og sees på Doc-TV her:

Verdens fremste epidemiologer advarer mot korona-nedstengning

Men for å vise at vi ikke er helt alene om å problematisere den ellers så ensrettede tilnærmelsen til covid-19 i den norske medieverdenen, skal vi også vise til denne saken fra Minerva:

Kan vi snakke om the Great Barrington Declaration?
Liberale, demokratiske samfunn bør ikke vike fra en fri og åpen debatt rundt smitteverntiltak. Selv med de beste intensjoner kan sensur og tåkelegging virke mot sin hensikt. (Minerva, 29.10.20betalingsmur)

Delte meninger

Uten å ha foretatt noen spørreundersøkelse tror jeg min egen holdning til koronaen og til tiltakene er ganske så representativ for folk flest. Jeg har vært i tvil om sykdommens opprinnelse, om dens farlighet (dødelighet), om de restriktive tiltakene, om fortielsene og endelig om vaksinene som er fremskaffet på rekordtid. Jeg har båret mitt munnbind i kollektivtrafikken og butikker, og jeg har full forståelse for at folk er engstelige og vil ta sine forholdsregler for ikke å bli smittet.

Men gradvis har jeg begynt å se skriften på veggen, jf. VGs forside mandag. Myndighetenes ensporede tåkelegging (jeg vil ikke kalle det sensur ennå), lovprisning av koronatiltakene og ikke minst av vaksinene som øyensynlig er beregnet på så å si hele Norges befolkning, enten vi selv vil eller ei, har fått meg til å snu.

I gårsdagens Dagsorden lenket vi til den erfarne legen Hans Husums kronikk i Nordnorsk debatt. Ytringen fortjener å bli lest i sin helhet, men la meg ta med et sitat:

«Tre år etter Europas største massevaksinasjonskampanje – 45 % av Norges befolkning blei vaksinert den gang – var det registrert 1400 europeiske barn med varig hjerneskade (narkolepsi) etter vaksinering med Pandremix. «Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid», sa overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.»

Aavitsland er fortsatt overlege ved FHI, men ser ikke ut til å ha villet ta noen lærdom av erfaringene som ble gjort med svineinfluensaen.

– Vi vaksinerer for å beskytte den enkelte vaksinerte, som sannsynligvis vil få veldig god beskyttelse allerede fra en uke etter andre dose, sa Aavitsland til TV2 rett før jul i år.

Hva med Afrika?

Gårsdagens Dagsorden-sending «Sunn skepsis», er nevnt. I sendingen vises klipp med en lege som stiller det retoriske spørsmålet som burde fått flere enn WHOs afrikansk-fødte leder til å rødme: – Hvorfor har de så lav covid-19-dødelighet i Afrika ..?

Eller hva med Japan, et land med nesten 125 millioner innbyggere og utbredt trangboddhet? Allerede 12. desember stilte det engelske tidsskriftet The Economist spørsmålet Fredrik Solvang burde stille helseminister Bent Høie neste gang de møtes til debatt.

Vil du ikke, så skal du!

Men disse spørsmålene blir ikke stilt i den store norske offentligheten. Det første varselet om at vaksinemotstandere og -skeptikere går en vanskelig tid i møte, kom allerede 24. november:

Det australske flyselskapet Qantas vil innføre krav om at passasjerer på selskapets internasjonale ruter må ha blitt vaksinert mot covid-19 før flyturen. (NTB)

Men det er flere:

Svenska Dagbladet har tirsdag en sak (betalingsmur) som varsler hva vi europeere har i vente i dagene, ukene og månedene som kommer.

Register över vaccinvägrare. Obligatorisk vaccinering för den som vill gå på konsert eller fotbollsmatch. Särskilda pass för vaccinerade. Alla sätt är möjliga när världens politiker och företag vill få medborgarna att ta coronavaccin.

Dagsavisen har ingen stor leserkrets (20.331 i 2019 iht MedieNorge ved UiB), men når avisens digitale sjef, Kathleen Buer, tirsdag skriver en artikkel med tittelen «Vaksinemotstand er nesten like farlig som pandemien«, må man virkelig spørre seg om det ikke er Pfizer og Big Pharma som har tatt kontroll over tastaturet.

Vaksinemotstand handler i bunn og grunn om manglende tillit til myndighetene og vitenskapen

Det er imidlertid ingen holdepunkter for å frykte de nye koronavaksinene. Store vitenskapelige studier har konkludert med at de er trygge. Pfizer-vaksinen er den første som har kommet til Norge. Den er banebrytende på mer enn en måte. Veldig enkelt forklart inneholder vaksinen oppskriften på de typiske piggene på koronaviruset. Når man får vaksinen, vil kroppen lage ufarlige kopier av piggene som immunforsvaret kan bruke til å lære seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus. Den inneholder med andre ord ikke levende koronavirus, noe som har virket avskrekkende for mange.

Akkurat, ja.

At piggene ligner på fertilitetshormoner og at det er stilt spørsmål ved om dette vil kunne gjøre kvinner sterile, noe mange medier er opptatt av å si er «fake news», omtrent før vaksinene er tatt i bruk, nevnes selvsagt ikke. «Ingen holdepunkter for at vaksinen ikke er trygg», skriver Dagsavisens IT-sjef, som om generell forsiktighet trenger «holdepunkter».

Med krav om vaksinepass, helt sikkert elektroniske sådanne, nærmer vi oss det kinesiske systemet for social credits:

Oppfør deg som myndighetene sier, eller bli utstøtt fra det gode selskap!

 

Document har ingen statsstøtte, ei heller søker vi støtte fra Big Tech og Big Pharma. Men leserstøtte er vi glad i:

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.