Medienes krig mot Trump er bare blitt bitrere med årene. Presskonferansene er blitt såkalte gotcha-øyeblikk: journalister stiller spørsmål som skal «ta» Trump. I USA  sørger pro-Trump-medier for balanse. Det finnes ikke de nordiske land, noe som skaper en forestilling om at de har rett og er moralsk overlegne. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

Norske nyhetsmediers rapportering om og fra USA dreier seg om noe langt mer enn kritikk av president Donald Trump. Vi ser en bredt anlagt anti-amerikansk kampanje også utenom mediene, hvor ikke minst statlige instanser fører an.

NRK har lagt Amerikas Forente Stater for hat. Reportasjene i Dagsrevyen mangler ofte nyhetsmessig begrunnelse. Hvis Marienlyst finner en sak hvor de kan latterliggjøre presidenten, blir det toppsak i Dagsrevyen – selv om knapt ett eneste nyhetskriterium er oppfylt eller det fins aktuell relevans for norske seere.

Samtidig avdekker NRK-reportere sin kunnskapsløshet. Det vet altfor lite om det landet de skal dekke på vegne av norske lyttere og seere. Kunnskapssvikten avsløres gjennom fordomsfylte vinklinger og konklusjoner. Slike folk er ikke reportere, men statsfinansierte propagandister.

USA-korrespondentenes journalistfaglige svikt og mangel på innsikt har ingen tilsvarende parallell hos deres kolleger i Moskva, Paris og London. Jan Espen Kruse, Philip Lothe og Øyvind Nyborg rapporterer med en helt annen journalistisk tyngde. Så langt deres rapporter kan ettergås ved at vi i dagens medievirkelighet kan jevnføre dem med informasjon fra andre nyhetskilder, ser vi at NRKs europakorrespondenter opptrer troverdig med vekt på fakta, aktualitet og relevans.

NRKs mann i Moskva mangler ikke grunner til å omtale president Vladimir Putin på en hatsk og nedsettende måte. Presidenten er langt på vei en semi-diktator og menneskerettighetene krenkes storstilt og systematisk. Det begås politiske drap.

Men Jan Espen Kruse har forstått at det ikke er hans oppgave å delta i korstog mot det russiske regimet. Anti-russisk propaganda får andre ta seg av. NRK-Kruses oppgave er å rapportere sant og aktuelt om hva som skjer i vårt naboland. Han skal gjøre NRK-seere og -lyttere litt klokere for å forstå mer av Russland. Og det gjør han. 

NRK eies av staten. Kulturministeren er selskapets generalforsamling. Eiere av norske medier kan øve innflytelse på mediets publisistiske virksomhet på tre måter: a) Gjennom formålsparagrafen, b) Gjennom budsjettene og c) Ved ansettelse av ansvarlig redaktør.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fikk i fjor forlenget sitt oppdrag og blir sittende til 2026. Det betyr at Regjeringen er fornøyd med NRKs giftspredning om USA. Det gjør saken enda verre. Regjeringen har ikke noe imot at et statlig medium fronter en svertekampanje mot et land Norge ikke har noe utestående med. Dette er meget alvorlig fordi amerikanerne vet at NRK er regjeringskontrollert og følgelig ikke kan fri seg for tanken på at den systematiske bakvaskelsen er villet av Regjeringen. Og den samme Regjeringen har økt NRK-budsjettet til over 6 milliarder kroner i året.

USA-hatet gjør seg gjeldende også i akademia. I midten av mars publiserte NTNU en orientering hvor alle studenter i utlandet i disse koronatider blir oppfordret til å reise hjem. Dette gjaldt land med et «underutviklet helsevesen», for eksempel USA. «This applies if you are staying in a country with poorly developed health service and infrastructure and/or collective infrastructure, for example the USA”, het det.

USA som eksempel på underutviklet helsevesen – for en skivebom! Meldingen diskrediterte Trondheims-universitetet så ettertrykkelig at meldingen ble annullert. Den holdningen meldingen sprang ut av dokumenterer hvorfor ikke noe norsk universitet er rangert blant verdens 100 beste. Akademia er annenrangs i Norge.

Når NRK og deler av akademia forteller om USA, er det liten grunn til å lytte.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂