Kommentar

Systematisk desinformasjon fra NRK

NRK-journalistenes kampanje mot USA blir stadig tydeligere. Også gjennom manglende dyktighet. De slurver for mye. I dag morges var Jan Espen Kruse på tråden fra USA igjen for å fortelle at FN bebreider USA for dårlig vakthold ved Canal Hotel i Bagdad. Litt senere meldte Dagsnytt at FN nå trekker seg ut av Bagdad midlertidig og flytter til Amman.

Så kommer FNs talsmann i Bagdad, Salim Lone, på lufta og hans story er stikk motsatt av disse opplysningene: Det er kun sårede og folk som har seks ukers avspasering/ferie til gode som skal dra til Amman. De andre blir. Flerre av de som drar på ferie, ville helst blitt, men er overtalt til å dra. Når det gjelder sikkerhet: FN ønsket ikke at hovedkvarteret skulle se ut som en festning. Lone sa uttrykkelig at de ikke ønsket stridsvogner parkert utenfor.

Dette er meget grovt av NRK. Kritikken mot «okkupasjonsmakten», som NRK aldri unnlater å omtale USA som, begynte allerede i går. Den foregår på cue: Man sørger for å innkalle folk som man på forhånd vet er kritiske. I dette tilfelle Espen Barth Eide. Han og Terje Torsteinson fra Forsvarets stabsskole snakket om bakgrunnen for terrorangrepet:

Motstanden mot USA har økt, blir det slått fast. Men hvorfor FN, blir det spurt. Jo, irakerne har meget blandede følelser overfor FN, p.g.a. sanksjonsregimet. Olje-for-mat-programet blir nevnt i samme slengen! Det som skaffet milliarder av dollar i kassen til Saddam!

Argumentasjonen later hele tiden om som om det er rasjonelle grunner til at FN blir angrepet. Vi forstår det egentlig er USAs skyld. Både fordi de har sviktet med beskyttelsen, og på grunn av raseriet fordi ingenting fungerer, og historisk urett, les: sanksjoner. Dette blir en grøt hvor ingenting henger sammen. Den unnlater fullstendig å forklare den nye terroren som tar sikte på å ødelegge infrastrukturen og jage ut hjelpeorganisasjoner og FN. (Den samme linja ser man i Afghanistan, neppe tilfeldig). Det representerer en ny illevarslende linje i terroren. Fra Jerusalem til Kabul. Poenget er at det ikke trengs så veldig mange hundre mennesker for å drive en slik kampanje, bare hensynsløsheten er stor nok, og det er den. Det meldes for øvrig fra Saudi-Arabia at 2.-3.000 mennesker er «forsvunnet», muligens over grensen til Irak.

Nevnte Salim Lone overlevde såvidt angrepet. Hvorvidt det bidro til hans klare analyse skal være usagt. Han var ihvertfall klinkende klar på at det var et angrep på Irak og dets folk i går. FN er i landet for å hjelpe irakerne. Det kommer derfor ikke på tale for FN å trekke seg ut, eller på annen måte trappe ned. Annan har avbrutt ferien.

Lone hadde også et annet viktig poeng: FN var i Irak for raskest mulig å få en slutt på okkupasjonen. Dette var også et poeng som manglet i NRKs dekning.

Det er premissene for dekningen det er noe feil med. NRK og de fleste norske medier har i dag en antiamerikansk agenda. NRK er blant de mest aggressive, sammen med Dagbladet. Man gjengir bare det man ønsker å høre. Ikke bare er det et svik mot lyttere/seere. Det er også en farlig linje i dagens åpne mediesamfunn.

Les også

-
-
-
-
-
-