En 42 år gammel mann er i Sverige nektet våpentillatelse. Grunnen er mannens kontakt med det voldforherligende, islamistiske miljøet – i Sverige.

Som i Norge er våpenkjøp også i Sverige forbundet med søknad og bakgrunnssjekk. Våpen til jaktutøvelse, som hagle og rifle, er lettere å få kjøpt enn f.eks. håndvåpen som pistoler.

Da en 42 år gammel mann bosatt i Sverige nylig søkte om tillatelse til å kjøpe to gevær og en lyddemper, ble søknaden imidlertid gjenstand for en viss drakamp i den svenske forvaltningsretten, skriver Dagens Juridik.

Polismyndigheten beslutade att avslå en ansökan från en 42-årig man om tillstånd att inneha två gevär och en ljuddämpare. Som skäl för beslutet angavs att det i nuläget finns risk för att vapnen kan komma att missbrukas och att Polisen bedömer att 42-åringen för närvarande inte kan anses lämplig som vapeninnehavare.

Men mannen fikk først medhold i den laveste rettsinstansen, Förvaltningsrätten, ettersom politiet og Säpo (det svenske PST) var tilbakeholdende med informasjon om bakgrunn for deres avslag på søknaden. Da saken etter Politiets anke kom opp for Kammarrätten i Göteborg, ble utfallet imidlertid et annet:

I samband med prövningen i Kammarrätten i Göteborg framkom sedan nya uppgifter från Säkerhetspolisen.

42-åringen uppges nu ha ”kontakter med individer ur den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och bedöms ha lämnat stöd till en terroristorganisation på plats i Syrien”.

Därmed var saken klar. Kammarrätten anser att de omständigheter som Polismyndigheten har anfört innebär att 42-åringen är olämplig att inneha vapen.

Av dette kan man trekke to konklusjoner: En slik sak ville aldri blitt ført for en generasjon siden, og den voldsforherligende islamismen har et godt og solid fotfeste i Sverige.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.