Nytt

Mer en et av tre fosterhjemsbarn nektes samvær med biologiske foreldre under koronakrisen. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Mens skilte foreldre som skal ha samvær med barna sine unntas fra karanteneregler, nektes barn i fosterhjem å møte biologiske foreldre for samvær.

Det er hensynet til barnets beste som ligger til grunn for vedtaket om at foreldre som må passere landegrenser for å ha samvær med barna sine er unntatt fra karantenereglene. Regjeringen presiserte denne endringen i koronalovgivningen i sin pressemelding 7. april:

    • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.

Pressemeldingen inneholder også et annet punkt om barn som er blitt benyttet av de kommunale fosterhjemstjenestene:

    • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Bufdir sier om samvær med biologiske foreldre under pandemien at:

  • Bufdir anbefaler at dersom samvær ikke kan gjennomføres uten å komme i strid med råd fra myndighetene om å begrense risiko for smitte, bør annen form for kontakt med biologiske foreldre vurderes.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste så raskt som mulig å informere fosterforeldre om hvordan samvær skal bli gjennomført
  • Bufdir anbefaler at kommunal barnevernstjeneste følger ordinære råd om smittereduserende tiltak, slik som god håndhygiene, begrense antall mennesker som er samlet, og sikre fysisk avstand der det er mulig.

Mange kommuner har valgt å tolke både regjeringens krav og Bufdirs veiledningsskriv slik at det er til barnets beste å ikke møte sine biologiske foreldre for samvær. Samvær er dermed utsatt på ubestemt tid.

Bufdirs undersøkelse av status i barneverntjenestene under koronapandemien viser at 34 % av tjenestene i liten eller ingen grad gjennomfører samvær. 46 % gjennomfører i noen grad samvær, mens 21 % i stor grad gjennomfører samvær.

Fortvilte foreldre

Organisasjonen for barnevernsforeldre, OBF, melder om stor pågang av fortvilte foreldre som ikke får sett barna sine.

De seneste dagene har det ramlet inn med meldinger fra frustrerte foreldre som ikke får møte sine barn pga restriksjonene vi lever under. Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre har den største forståelsen for deres frustrasjon og deres desperasjon over de begrensninger som rammer dere så hardt. Jo lenger tid det er siden sist samvær jo større er deres smerte og deres sorg, skriver organisasjonen på sin Facebook-side.

Fri Fagbevegelse har intervjuet Ida Kristanna Skulstad, som er mor til barn som bor i fosterhjem:

– Jeg er sterk, jeg skal klare det, men jeg tror mange kan få alvorlige sammenbrudd. Dette kommer på toppen av det stresset mange kjenner fra før, sier hun.
Hun reagerer på at det ikke er lov med samvær i tiden framover.
– Man møter bare barnet sitt, ikke hundrevis av folk! Jeg synes det er sykt med sånne begrensninger.
Hun er også urolig for hvordan barna blir ivaretatt. Sykehuset manglet smittevernutstyr. Da laget sykepleierne egne visirer av skumgummi og kontaktpapir.
– Barna lurer jo på hvordan mammaen og pappaen har det. Vi som er fratatt omsorgen for barna våre vet ikke hvordan omsorgspersonene beroliger dem. Det blir enda en stressfaktor, sier Skulstad.

Desentraliserte vurderinger

Vurderingen av hva som er barnas beste må knyttes opp mot ulike fagområder; det juridiske (jfr. EMDs føringer om barnets rett til å se foreldrene), det barnevernfaglige og det helsefaglige hva gjelder smittevern. Men avgjørelsen om hva som er korrekt vurdering legges til de kommunale barneverntjenestene, og det foreligger derfor ingen nasjonal, ensrettet samværspraksis under pandemien.

 

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Les også