Nytt

Svensker venter på å bli evakuert fra Peru hjem til Sverige 7. april. Over hele verden henter regjeringene hjem sine borgere. Foto: Sebastian Castaneda/Reuters/Scanpix

Det er bred politisk enighet i Riksdagen om å gi regjeringen Löfven vide fullmakter til å kunne agere slik den finner nødvendig i en krisesituasjon som korona-epidemien.

Regeringen kommer att få mandat att på egen hand vidta drastiska åtgärder, som begränsningar av folksamlingar, stängning av köpcentrum och stopp för transporter.

Det samme har som kjent Mette Frederiksen gjort i Danmark og Erna Solberg i Norge. De har fått fullmakter til å gå ut over gjeldende lover.

– Det här gäller enbart åtgärder som är kopplade till coronaviruset men som kan behöva gå längre än smittskyddslagen har tillåtit och enbart under en begränsad tid, säger statsminister Stefan Löfven (S) och tillägger:

– Jag vill passa på att tacka för bra och konstruktiva samtal med de andra partiledarna om detta förslag.

Skyndsamt

Socialminister Lena Hallengren (S) betonar att det är för smittskyddets skull som regeringen kan behöva agera skyndsamt, utan att först inhämta riksdagens godkännande.

– Det är framför allt en fråga om tid. När viruset sprids snabbt kan vi behöva agera snabbt. En vanlig riksdagsbehandling kan betyda att vi förlorar dagar och får en betydligt värre smittspridning, säger hon.

Nå kan det innvendes at det er regjeringen selv som har satt seg i en situasjon hvor den trenger å handle raskt. Den har latt situasjonen utvikle seg lenge uten å gripe inn med «åtgjerder» /tiltak, slik nabolandene gjorde. Det henger ikke helt ihop at den trenger myndighet til å handle over hodet på Riksdagen.

SD mer med

Sverigedemokraterna støtter loven. Forutsetningene er at alle vedtak må legges frem for Riksdagen til godkjenning i etterkant.

Loven gjelder foreløpig for tre måneder.

SD:s gruppledare i riksdagen Henrik Vinge konstaterar att regeringen nu kan räkna med stöd från hans parti för lagändringen.

– Vi tycker att det är viktigt att man vidtar kraftigare åtgärder för att stoppa smittspridningen, det borde man ha gjort redan tidigare. Vi tycker att rätt avvägning görs nu, riksdagen får möjlighet att omedelbart överpröva besluten, säger han.

 

 

Löfven om krislagen: Ger oss verktyg att agera snabbt