Nytt

Menighetsfakultetet. Foto: mf.no

Ledelsen for UiO rapporterer at fra og med høstsemesteret vil det være mulig å studere klimasaken som en årsenhet gjennom Menighetsfakultetet.

Studiet vil få 10 vekttall, og er ment for de som vil ha mer innsikt i de religiøse aspektene ved klimasaken, og hvordan de påvirker religionens kår i Norge.

Årsenheten får navnet «Klimatro som moderne religion» og studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om de åndelige sidene ved klimasaken, deres opprinnelse og historiske utvikling, om sentrale faktorer, så som troen på profetier, dommedag og et fremtidig paradis, samt hvordan ny religion samhandler med sekulære strømninger i samfunnet.

I følge UiO er målet er at studentene skal utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale teologiske sider knyttet til hvordan klimasakens former folkemeninger, samfunn og menigheter, og men også kunne anvende og forstå klimasakens mer fundamentale sider og politiske i kraft i en historisk kontekst med bakgrunn i etablerte religioner.

Årsenheten består av to semestre, og UiO har satt søknadsfristen for årets studium til 15. mai.

 

Som endel lesere ser ut til å ha skjønt, var dette en aldri så liten aprilspøk fra Kent!