Nytt

Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Oslo (UiO) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.

I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter. De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.

UiO vil ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre.

– Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, heter det i høringssvaret.

Det er likevel visse situasjoner der studentenes bekledning må reguleres. Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning. Dessuten må man kunne identifisere studenter ved eksamen.