Hovedinngangen til Rebibbia-fengslet i Roma, pyntet med flagg og beplantning. Foto: Italias justisdepartement.

Mulla Krekar ble som mange vil huske i fjor dømt in absentia til 12 års fengsel for terrorisme i Italia. Straffen ble ilagt av domstolen for alvorlige forbrytelser i Bolzano – en såkalt corte d’assise, som er en spesialinstans ved italienske domstoler for saker med høy strafferamme, for terrorforbrytelsers vedkommende minst ti år.

Siden prosessen i Bolzano gikk av stabelen uten Krekars tilstedeværelse, er det klart at domstolen har noen utestående forretninger med mullaen som kan tenkes å avstedkomme overføring til et lokalt fengsel i den norditalienske byen. Mullaen vil formodentlig anke dommen, og kanskje vil også ankesaken finne sted der.

Men inntil videre er Krekar anbrakt i Rebibbia-fengselet i Roma, som altså blir hans nye hjem en tid fremover. Hva vet man om denne institusjonen?

Kanskje fremfor alt at flere andre celebre fanger har sittet der før ham, blant andre Sicilia-regionens tidligere president Salvatore Cuffaro, som i sin tid ble dømt for å ha gjort tjenester for Cosa Nostra.

Rebibbia-fengselet har fra tid til annen hatt flere innsatte enn kapasiteten tilsier, men dette skal i øyeblikket ikke være noe problem, da 80 fanger nylig er overført til andre former for innskrenkning av friheten for å dempe risikoen for koronasmitte. Som i mange andre italienske fengsler har det av samme grunn derimot vært et nylig opprør der fordi adgangen til å motta besøk er blitt redusert. Men kanskje Krekar slipper å dele celle med noen.

På sine egne nettsider gir Italias justisdepartement en rekke opplysninger om Rebibbia-fengslet, blant annet om mulighetene for etterutdannelse bak murene. Det er i øyeblikket 24 innsatte som får opplæring i asfaltlegging. Man kan også få arbeidstrening med tanke på senere jobber i restaurantkjøkken eller vaskerier, og det tilbys yrkesforberedende løp både for potensielle snekkere, bilopprettere og blikkenslagere.

Det tilbys også kurs i italiensk for fremmedspråklige, samt mulighet til å fullføre grunnskolen for den som ikke har gjort det før. For mer intellektuelle fanger gis det kurs om f.eks. antikkens Roma. Skrivekurs tilbys også.

Når det gjelder personlig utvikling, tilbyr fengselet blant annet meditasjonskurs og filmterapi. Fengselspresten holder også bibelmøter i samarbeid med Vatikan-radioen.

Det er ikke så godt å si om noe av dette appellerer til Krekar. Om han skulle sone alle de tolv årene han er dømt til, vil han være over sytti år når han slipper ut. Det er kanskje vanskelig å se ham i rollen som biloppretter i Italia.

Dersom det igjen blir adgang til å ta imot besøk i Rebibbia, kan kanskje Brynjar Meling ha nytte av å vite at han kan ta metrolinje B fra Termini-stasjonen til Rebibbia, og deretter ta buss nummer 311 videre til fengselet.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂