København i koronaens tegn: Folketomme gater. Foto: Steen Raaschou

Det er på tide på stanse opp og se på tallenes tale: Nå er omtrent like mange innlagt for influensa som for korona. 119 mot 102.  24 har eller er innlagt på intensiven.

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 119 pasienter var innlagt med influensa i Norge i forrige uke.

Med tanke på de drastiske tiltak vestlige land har satt verk for å stanse koronaen er det verdt å ha proporsjonene klart for seg.

Hvert år dør det opp mot 1.000 personer i Norge av influensa.

På verdensbasis er tallet hele 650.000, ifølge WHO.

Til sammenligning har det hittil dødd 10.000 av korona på verdensbasis, hvorav syv i Norge. Hvis tallene fra Kina er til å stole på. Både i Kina og Iran kan tallene være mange ganger så høye.

En anslår 240.000 smittede på verdensbasis.

Hva har utløst de mest inngripende tiltak i fredstid?

Det er den ekstreme smittefaren ved viruset, det at Kina lot det spre seg til hele verden før man slo alarm, og det at det ikke finnes medisiner.

Verden ble tatt på sengen.

Da myndighetene reagerte hadde viruset allerede rukket å spre seg. Mottiltakene ble drastiske. Det skyldtes også at man ikke satt inne med tilstrekkelig utstyr.

For Norges del er nå testkapasiteten kraftig forbedret:

Til nå har 34.583 personer blitt testet for koronaviruset her til lands, og Norges testaktivitet er dermed den fjerde høyeste i verden.

Økonomi og sosiale konsekvenser

De økonomiske skadevirkningene begynner å vise seg og diskusjonen om det er forsvarlig å strype økonomien vil melde seg.

En dansk pensjonert lege, Tom Simonsen, skriver i Berlingske at han selv tilhører risikogruppen, men mener at det er livets gang om han skulle bli rammet. Han synes ikke det er riktig å ofre yngre generasjoners fremtid.

Politikerne og »sundhedssystemerne« i hele verden (og ikke mindst i Danmark) gør det rigtige, hvis man KUN ser på denne sygdom. Vi »udstrækker antallet af syge over tid«, så alle de svage og syge kan blive maksimalt behandlet.

Men at verdensøkonomien bryder sammen, at rigtig mange bliver arbejdsløse, at mange firmaer går konkurs, at landegrænser bliver lukket på grund af en ret banal virussygdom, får mig til at tvivle på, om vi virkelig gør det rigtige? Der er i hvert fald ikke evidens for, at lukning af landegrænser har nogen effekt.

Pensioneret læge: Jeg ofrer gerne to millioner menneskeliv – og mit eget – for at undgå den enorme regning til de overlevende

Covid-19 tar liv, men hva med konsekvensene av en økonomisk nedsmelting, det vil også koste liv og ikke minst ødelagte liv.

Hvor mange flere ville dø, hvis sygdommen havde et spontanforløb i de forskellige lande uden alle disse dramatiske foranstaltninger? Selvfølgelig skal alle bruge de fornuftige hygiejne- og »adfærdsråd«. Vi skal behandle alle så godt som muligt med de midler, som sundhedsvæsenet nu en gang har til rådighed. »Prioritering« kan blive nødvendig. Der vil være kaos i nogle måneder, men omkostningerne vil formentlig være meget, meget lavere??

Sandsynligvis vil det koste nogle liv. Men jeg er bange for, at der kommer en »efterregning«, der bliver meget kostbar og på verdensplan vil koste mange flere »gode liv«.

Tim Simonsen er idealist. De enorme summer som brukes på covid-19, vil måtte gå på bekostning av støtte til fattige land og grupper. De vil betale en pris.

Covid-19 har utløst noe i samfunnet. Det ble truffet midtskips og var mentalt helt uforberedt.

Det skyldtes to faktorer: høy smittefare og dødelighet: Den er ti ganger høyere enn for vanlig influensa. Mens influensa tar 0,1 prosent liv, tar covid-19 ca 1.0 prosent. Ti-gangeren.

Det er bakgrunn for panikken.

Men hvis tiltakene nå har bidratt til å stabilisere smittespredningen kan det være duket for en diskusjon der strategien blir tatt opp til revisjon.

 

 

Fakta om korona-pandemien

Oppdatert faktasak.

* 237.333 hadde torsdag kveld norsk tid fått påvist smitte av koronaviruset.

* 9.837 smittede er døde, mens 86.675 er friskmeldt.

* Tilstanden for 7.178 av de 133.643 som har viruset i kroppen, er alvorlig eller kritisk.

* Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde.

* Italia: 41.035 smittet, 3.405 døde, 4.440 friskmeldt.

* Kina: 80.928 smittet, 3.249 døde, 70.420 friskmeldt.

* Iran: 18.407 smittet, 1.284 døde, 5.979 friskmeldt.

* Spania: 17.395 smittet, 803 døde, 1.107 friskmeldt.

* Frankrike: 10.995 smittet, 372 døde, 602 friskmeldt.

* USA: 11.355 smittet, 171 døde, 108 friskmeldt.

* Sør-Korea: 8.565 smittet, 91 døde, 1.947 friskmeldt.

* Tyskland: 14.602 smittet, 44 døde, 113 friskmeldt.

* I Norge er 1.756 smittet (7 døde), i Sverige er 1.439 smittet (11 døde), i Danmark er 1.151 smittet (6 døde), i Finland 400 smittet og på Island 330 smittet.

Kilde: worldometer, NTB

 

 

 

Kjøp Peder Jensens bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.