Sverige innfører midlertidig forbud for reiser inn i landet fra den 19. mars. Forbudet gjelder i 30 dager. Svenske statsborgere vil fremdeles kunne fly hjem, sier innenriksminister Mikael Damberg (S).

– Det är en exceptionell åtgärd, sier Mikael Damberg.

– Vi har en ansträngd situation för smittspridningen och för sjukvården i Sverige och vi befarar att den kommer att bli värre. Då är det viktigt att ta ett europeiskt samfällt beslut. Så EU:s länder kommer att fatta det här beslutet, vart och ett på sitt sätt men att faktiskt göra så att det inte är möjligt att komma in till Europa från resten av världen vid det här tillfället är viktigt, sier Damberg.

– Jag ser inte några risker med det nu. Men riskerna jag har sett är att vissa länder infört egna inre gränskontroller inom Europa som i viss mån har förhindrat den fria rörligheten av godtransporter, läkemedel, medicinskteknisk utrustning och skyddsutrustning för vårdpersonal. Med ett gemensamt agerande gällande EU:s yttre gränser så kan vi ha ett mera samfällt agerande inom Europa annars försvåras våra chanser att möta den här krisen.

Expressen    Aftonbladet

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.