Foto: Document

I løpet av fjoråret var det i alt 6.244 personer som tok prøven. Noen av dem har tatt prøven flere ganger, og det er variasjoner i resultatene mellom fylkene og kommunene.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over godt, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge , som utvikler prøvene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prøven består av 32 oppgaver som må besvares på en time. Kandidatene kan også få spørsmålene opplest. For å bestå må man svare riktig på 24 spørsmål.

Alle utlendinger i alderen 18 til 67 år må bestå prøven for å få norsk statsborgerskap.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.