Sakset/Fra hofta

Etter press fra en rekke kirkelige og muslimske organisasjoner innfører Danmark særrettigheter for religiøse forkynnere, som nå får innvilget oppholdstillatelse uten å bestå den obligatoriske språktesten i dansk.

Samtlige personer som søker om opphold må bestå en danskspråklig prøve før de får innreisetillatelse til Danmark. Unntaket fra eksisterende lovverk skal kun gjelde for religiøse forkynnere, som dermed får et halvt år på seg til å avlegge og bestå den obligatoriske testen.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj har hidtil afvist at lempe kravene, men efter pres fra de kirkelige organisationer samt dele af hendes egen folketingsgruppe, bliver loven nu ændret, siger hun.

– Den debat, der har rejst sig, har gjort indtryk. Derfor har forligspartierne besluttet at ændre reglerne lidt, siger Rikke Hvilshøj, der understreger, at består religiøse forkyndere ikke prøven efter seks måneder, får de ikke forlænget deres opholdstilladelse.

De radikales utlændingeordfører, Morten Østergaard, har liten forståelse for særrettigheter for imamer og prester, og mener lovendringen bør gjelde for alle – særlig de som søker om familiegjenforening.

Jyllandsposten: Lempelse af sprogkrav til imamer og præster