Video 1

Den svenske nasjonaløkonomien Hans Jensevik snakker om sine erfaringer fra Rhodesia på begynnelsen av 80-tallet da  det var 500.000 hvite og 7,5 mill svarte. Tyve år senere var bildet et helt annet. De samme tall gjelder for Sverige. Svenskene vil ikke forholde seg til fakta, det vil heller ikke eliten i Norge og Danmark. I Danmark litt mer, men ikke mye.