Mer enn 150.000 utlendinger fikk i fjor oppholdstillatelse i Sverige, og det er ny årsrekord. Den forrige ble satt i 2013 da 117.000 fikk opphold i Sverige, skriver den svenske journalisten Gunnar Sandelin på nettstedet «Innvandring och mörkläggning».

Nesten 72.000 av oppholdstillatelsene ble gitt til asylsøkere, og drøyt 15.000 familiemedlemmer til asylsøkere fikk også opphold i Sverige.

Selv om ikke de endelige asyltallene er klare i Finland, Norge og Danmark, skriver Sandelin at Sverige i fjor ga opphold til om lag tre ganger så mange asylsøkere som de tre landene til sammen. Tallene for Norge, Danmark og Finland er, ifølge Sandelin, henholdsvis 11.000, 7.000 og 6.000 asylsøkere. Da er tallet på personer som har fått opphold i de tre landene på grunn av familiegjenforeninger, neppe tatt med (red.anm.) Sandelin mener at forskjellen mellom Sverige og de tre nordiske landene skyldes den signalpolitikken som svenske myndigheter har ført på asylområdet.

I Sverige er det 127.000 personer som venter på å få sine oppholdsøknader behandlet, og flere hundre tusen personer er ventet å søke om familiegjenforening de nærmeste årene.

Sandelin regner ikke med at resultatene av den svenske signalpolitikken i forhold til de andre nordiske landene blir skrevet om i de etablerte mediene i Sverige. Det vil i tilfelle bli for første gang, skriver han.