De nordiske landenes flagg. Foto: Hansjorn / Wikimedia Commons (utsnitt).

Den nordiske passunionen ble etablert 1. juli 1954. Avtalen sikrer at statsborgere i de nordiske land fritt kan reise over grensene i Norden uten å medbringe pass, og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Passunionen eksisterer fremdeles, men den er i praksis erstattet av Schengen-avtalen, som gir rett for alle til å reise fritt mellom Schengen-landene, der passkontrollen kun skjer ved Schengens yttergrenser. Det er likevel noen viktige forskjeller. Ved flytting innenfor EU/EØS er det et krav for å kunne oppholde seg lenger enn tre måneder i et annet medlemsland at man kan forsørge seg selv. Et slikt krav finnes ikke ved flytting mellom de nordiske land.

De nordiske land har i etterkrigstiden hatt en noenlunde lik politisk og økonomisk utvikling. I de siste årene har det imidlertid skjedd en irreversibel utvikling i Sverige, som gjør at dette landet på sikt vil skille seg markant fra de øvrige nordiske land. Sverige har de siste fire år tatt imot ca. 350.000 asylsøkere – bare i 2015 kom det 162.000. I tillegg kommer familiegjenforeningene. Norge fikk i 2015 som kjent 32.000 asylsøkere. Siden 2000 har Sverige innvilget permanent oppholdstillatelse til 1,5 millioner innvandrere, svært mange fra Midt-Østen og Nord-Afrika. Dette tilsvarer ca. 15 % av Sveriges befolkning. Alle med permanent oppholdstillatelse vil om noen år være svenske statsborgere.

Kriminalitetsstatistikken sier også sitt. Antall drap i Sverige har økt fra 68 i 2012 til 113 i 2017, mens den i samme periode har sunket fra 30 til 25 i Norge. I 2017 ble det anmeldt 7.230 voldtekter i Sverige, en økning på 10 % fra 2016. Tallene er hentet fra BRÅ dvs. Brottsförebyggande Rådet. I Norge var antall anmeldelser i 2017 ca 2.000. Ikke bra det heller, men fordelt pr. capita slås Sverige bare av ett land i verden – Sør-Afrika.

Det er åpenbart at den politikk som er ført i Sverige de siste årene, vil få alvorlige økonomiske følger. I 2015 sa Angela Merkel «Wir schaffen das». Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i 2014 «Öppna era hjärtan». Resultatet var en invasjon av migranter fra Midt-Østen og Nord-Afrika som nå truer med å knekke ryggen på svensk kommuneøkonomi, og som har sendt svenske minstepensjonister ut i fattigdom.

Så lenge den nordiske passunion eksisterer, har nordiske borgere rett til fritt å bosette seg hvor de vil i Norden. De vil da nyte godt av de samme velferdsgoder som landets egne borgere nyter godt av, uten hensyn til EUs forutsetning om at man innen tre måneder må kunne forsørge seg selv. Det er derfor ikke usannsynlig at svenske statsborgere vil kunne velge å flytte til Norge for å nyte godt av den velferd den svenske stat ikke lenger vil være i stand til å gi dem.

Dette var grunnen til at det nye Viken FrP på sitt første fylkesårsmøte den 26. og 27. januar etter forslag fra Asker FrP besluttet å arbeide for å si opp den nordiske passunionen. Viken er som kjent navnet på det nye, store fylket etter at Østfold, Buskerud og Akershus med virkning fra 1. januar 2020 slås sammen. Dette vil bli Norges overlegent største fylke med over 1,2 millioner innbyggere.

Hvis andre fylkeslag beslutter det samme, vil det etter hvert bli mulig å sette opphevelse av denne gamle avtalen på dagsorden, for å forhindre at svenske borgere ikke lenger har større rettigheter til norske velferdsgoder enn andre EU/EØS-borgere. Slik situasjonen har blitt i Sverige, er det ingen grunn til å gi dem det.

 

Artikkelforfatteren er styreleder i Document.no AS, og styreleder i Asker FrP.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.