Storfekjøtt og pølser grilles på argentinsk manér ved en utendørs internasjonal matfestival i Bari i Italia den 27. april 2019. Foto: Christian Skaug.

Dokumentet kalt «Klimakur 2030» som Miljødirektoratet fredag har overlevert klima- og miljøminster Sveinung Rotevatn (V), markerer en totalitær dreining i klimapolitikken, og svarer godt til den livsfiendtlige nymoralismen som kjennetegner den fremvoksende økofascismen.

Allerede tittelen er en fornærmelse mot intellektet, på minst tre måter.

For dersom klimaet skal kureres, må det bety at klimaet er sykt. Hvordan vet man sånt? Hva er egentlig kriteriene for et friskt klima? Det er vanskelig å vite hva som er planetens ideelle gjennomsnittstemperatur for menneskeheten. Kanskje den er høyere enn i dag?

Men om man aksepterer premisset om at klimaet er sykt, er ordet kur fremdeles problematisk. Det tilsier nemlig at det er noe man kan gjøre for å få det til å bli friskt. Basert på ikke verifiserte matematiske modeller tilsier troslæren at det kan oppnås ved å skru på en slags CO2-termostat. Hvem går til leger som baserer sine kurer på gjettverk? Velkommen til det nye kvakksalveriet.

Det er uansett bare noen få land som prøver å skru termostaten i antatt riktig retning, mens de fleste andre land skrur den motsatt vei. Det er altså ikke noe Norge, som står for en ubetydelig del av utslippene, kan gjøre for å «kurere» klimaet.

Intellektet er naturligvis bare det første offeret i denne moderne versjonen av et korstog. Et annet offer er friheten: «Kjøttforbruket må strupes», heter det i NTBs omtale av et av rapportens mange foreslåtte tiltak.

Det behøves angivelig «mye politisk vilje» og «raske og tøffe virkemidler» for å oppnå målene. Ja, slik var det med den russiske revolusjon også. Det store grønne spranget blir tilsynelatende ikke særlig annerledes.

Krigen mot kjøtt er nå altså offisielt erklært. NTB skriver:

Utredningen er også helt tydelig på at nordmenn må spise mindre kjøtt og mer plantebasert mat dersom kuttmålene skal nås.

Endrede matvaner og mindre matsvinn er blant hovedgrepene som foreslås, og vil bidra til kutt på 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i jordbruket.

– Endringene forutsetter en stor holdningsendring hos forbrukerne, fastslo Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet da utredningen ble lagt fram fredag.

Det vil også koste for husholdningene. De privatøkonomiske kostnadene er anslått å øke med rundt 4 milliarder 2019-kroner ved å redusere forbruk av rødt kjøtt og øke inntaket av fisk og plantebasert kost, som korn, poteter, frukt, grønt, erter og nøtter.

Man merker seg den autoritære tonen i det myndighetene er «helt tydelig» på. Normalt er man f.eks. helt tydelig på at det ikke er akseptabelt med mobbing. Regjeringen vil faktisk bestemme at du skal endre sammensetningen av kostholdet ditt. Du skal spise dårligere og betale mer. Og nåde deg hvis du protesterer, da er du en trussel mot alt liv på planeten.

Det er likevel ikke så lett å tvinge igjennom denslags. For selv om den dagen hvor banken – og dermed i praksis også myndighetene – kjenner kostholdet ditt i detalj, neppe er langt unna, vil supermarkedene neppe kunne håndheve noen kvoter i kassene sånn helt med én gang. Og folk flest liker nå engang kjøtt godt.

Virkemidlet blir selvsagt en kraftig avgiftsøkning på kjøtt, noe som uunngåelig vil ramme sosialt skjevt. En overbetalt klimarådgiver vil fremdeles kunne gasse seg i en grillorgie basert på utrydningstruede dyrearter, mens plebeierne må kutte ned på kjøttforbruket sitt.

Dette ville være genialt hvis siktemålet var å gjøre smugleryrket til en respektabel og samfunnsnyttig profesjon. For ingen normale mennesker ønsker jo å slutte å spise biff fordi den norske regjeringen vil slippe ut mindre CO2 mens den kinesiske regjeringen går i motsatt retning. Kjøttsmuglerne blir utvilsomt konger i fengselet.

Frihetselskende mennesker kan ikke la seg kue av denne krigen mot et utmerket næringsmiddel som det er komplisert å erstatte uten å forringe kvaliteten på kostholdet betydelig, og da fremfor alt hos barn. Komplikasjonene vil uunngåelig gjøre at mange ikke klarer å finne fullgode erstatninger.

Krigen mot kjøttet vil også resultere i flere vegetarianere, og – hva tusen ganger verre er – flere veganer, som utgjør en helserisiko for barna de måtte få dersom de vil påtvinge dem den samme ideologien.

Fornuftige folk må avvise en politisk bevegelse der idealet for menneskeheten er at folk sitter i mørket og fryser mens de spiser insekter. Dette er ikke noe liv for mennesker. Sveinung Rotevatn kan gjøre dette selv hvis det er viktig for ham å være klimafakir. Til dere andre: Varm opp huset, tenn lyset, og tilbered et storslagent og praktfullt kjøttmåltid i dag.

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!