Professor dr. med. og forskningsdirektør Johan K. Stanghelle. Foto: Sunnaas sykehus.

Professor Johan K. Stanghelle reagerer på at Utenriksdepartementet ikke sjekket grundigere hva IS-kvinnens barn led av før man hentet familien til Norge.

– I og med at de legger sånn vekt på at dette er en farlig eller dødelig tilstand – og det fører til en regjeringskrise – så var det jo litt underlig at de ikke klarte å sjekke litt grundigere hva det var, sier Stanghelle til Document.

Stanghelle er professor i medisin og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus og en av Norges ledende eksperter på cystisk fibrose. Han utarbeidet i august i fjor sakkyndigerklæringer om femåringens helsetilstand som ble sendt til Utenriksdepartementet. Erklæringene ble skrevet på oppdrag fra IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus.

Stanghelle mener at en bakterie- eller virusinfeksjon er mest sannsynlig.

– Det er det vanligste som er det vanlige, og det er jo virusinfeksjoner av ulike slag, og bakterielle infeksjoner. Jeg vil jo tro det er mye av det i det strøket der. Så at han har kronisk mageinfeksjon og kronisk luftveisinfeksjon av en eller annen virus eller bakterie, det er jo antagelig det mest nærliggende.

Men premisset for erklæringene var at gutten led av cystisk fibrose. Premisset ble lagt av oppdragsgiveren, advokat Nordhus. I innledningen til den første erklæringen heter det:

Ifølge dokumentasjon som advokat Nils Christian Nordhus mottok via UD inneværende uke, supplert med kopi av lite utfyllende journal mottatt fra [guttens navn]s morfar i Norge, og bekreftet d.d. i telefonsamtale med [mors navn] (mor), lider [guttens navn] mest sannsynlig av diagnosen cystisk fibrose («likely Cystic fibrosis CF»).

Stanghelle sier til Document at han har inntrykk av at UD «har lagt avgjørende vekt på de erklæringene jeg har skrevet.»

Informasjonen han fikk var annenhånds, og den var svært mangelfull. Det meste kom direkte eller indirekte fra barnets mor, den såkalte IS-kvinnen.

Men også den skriftlige medisinske informasjonen, legejournalene, var svært knappe og mangelfulle, bekrefter Stanghelle. Derfor tok professoren flere tydelige forbehold i sine sakkyndigerklæringer.

– Det var et problem i den forstand at jeg måtte ta ekstra forbehold mot diagnosen cystisk fibrose, sånn at derfor er det veldig tydelig at han har behov for legehjelp, men det trenger ikke være cystisk fibrose. Og hvis han har cystisk fibrose så har han ekstra behov, for det er litt farligere enn andre diagnoser.

– Det forbeholdet mener jeg at jeg har tatt i min vurdering, sier Stanghelle.

– Når du ser hvordan saken har vært referert i mediene og av politikere, har ditt forbehold kommet godt frem?

– Dette er på ingen måte en politisk erklæring, den er rent medisinsk. I og med at de legger sånn vekt på at dette er en farlig eller dødelig tilstand – og det fører til en regjeringskrise – så var det jo litt underlig at de ikke klarte å sjekke litt grundigere hva det var, da. Det måtte jo være mulig å sende inn en ekspert og utføre en litt grundigere undersøkelse enn det som har vært gjort.

Stanghelle presiserer at han ikke har oversikt over hva som har vært prøvd, og eksakt hvilke andre vurderinger UD har gjort, «men jeg har jo inntrykk av at de har lagt avgjørende vekt på de erklæringene jeg har skrevet.»

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!