Norske gutmenschen (): gode mennesker) er besatt av å være gode mot IS-familiene.  Hvem snakker om ofrene for IS-terroren? De er glemt. IS utløste en eksodus av jesidier fra deres kjerneområde rundt Sinjar i august 2014. De ønsket å utslette jesidiene. Helt til det siste drepte de jesidier. Bildet er tatt nær den syriske grensebyen, Elierbeh of Al-Hasakah i Hasakah-provinsen, hvor Al-Hol-leiren ligger. Dit har norske medier valfartet i over ett år. Foto: Rodi Said/Scanpix

En del islam-indoktrinerte piker/damer med norsk pass meldte seg som felthustruer til avbenyttelse for IS-krigere i deres bestrebelser på å opprette det utopiske kalifatet. For å kunne bidra på best mulig måte til måloppnåelsen, meldte de seg inn i en eller flere terroristorganisasjoner.

Den meget omtalte felthustruen som nylig splittet regjeringen Solberg, har to barn med sine IS-krigere. Ett av barna ble definert som livstruende sykt. Norske myndigheter, i særdeleshet Barnevernet, har rik erfaring med å ta barn fra foreldre som antas å ikke være skikket til å kunne ta vare på sitt avkom. Det antas at denne ekspertisen har vært forsøkt overfor IS-kvinnen og hennes barn, men den omsorgsfulle moren nektet å la sitt syke barn reise til Norge uten at hun selv og det andre barnet ble med.

I Erna Solbergs regjering var FrP uenig i at IS-kvinnen skulle følge med til Norge, mens KrF og Venstre mente at prinsipper måtte vike av hensyn til det syke barnet.

Statsminister Erna Solberg valgte bort FrP og ga sin støtte til KrF og Venstre. FrP, som har følt seg vel i regjeringsfellesskap med Høyre, har følt en økende mistrivsel i sitt iskalde og upopulære regjeringsfellesskap med KrF og Venstre. Hjembringelsen av IS-kvinnen var dråpen som fikk begeret til å flyte over. FrP forlot regjeringen. De som i sitt enfold beskylder FrP for å tenke mer på gallup og stemmer enn på landets ve og vel kan ikke ha fått med seg at alle politiske partier har nøyaktig den samme drivkraften: Uten stemmer – ingen makt – ingen styring! Nå har Høyre dannet regjering sammen med KrF og Venstre. Erna Solbergs nye regjering er et SKREKKABINETT.

Det har ikke skortet på debatter og meninger om det forløpet som ledet fra den forrige regjeringens skipbrudd til dannelsen av dagens regjering. Under en Solvang-debatt på TV beskrev Tore Sanner (H) IS-kvinnens dødssyke barn som «det antatt syke barnet» så mange ganger i løpet av noen få minutter at vi vanlige velgere trygt må kunne benevne barnet som «det antatt friske barnet». Hvis denne benevnelsen er dekkende, har norske myndigheter (og vi vanlige nordmenn) blitt lurt trill rundt. IS-kvinnen har i så fall nemlig brukt sitt barn som gissel for å komme hjem til NAV og norsk helsestell.

Det er noen politikkområder som er viktigere enn andre. De er:

1) Et bærekraftig samfunn: Kommende generasjoner må overta muligheten til den samme vekst og velstand som den muligheten vi i vår generasjon fikk (en visshet om at velferdsstaten vår skal bli stadig mer utarmet er ingen god motivasjonsfaktor).

2) Et sterkt Forsvar i et atlantisk fellesskap (NATO).

3) EU/EØS (følg Storbritannias eksempel) (fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer er en svøpe)

4) Innvandring (den undergraver vårt samfunn).

5) Miljø (mindre mas om klima og klodens antatte undergang – mer fokus på miljø)

6) Industriutvikling over hele landet sammen med full utnyttelse av olje – og gassindustrien. Dertil utvikling av ny energi (blant annet atomkraft/thorium).

7) Norske kvinner må føde flere barn (demografien kan knekke oss – Muhammed er det mest populære navnet i Oslo).

Det synes ganske åpenbart at velgerne kan stole like lite på Venstre og KrF hva angår foranstående utvikling (de 7 bud) som på kommunistpartiet Rødt, MDG og SV. Det er nettopp det som definerer den nye Solberg-regjeringen som et skrekkabinett.  

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂