Muhammed, slik det skrives i arabisk kalligrafi. Transkriberingen til norsk og latinske bokstaver volder både foreldre og myndigheter langt større problemer.

Fra 2013 til 2019 har antall norske statsborgere med varianter av navnet Muhammad økt med nærmere 50%. I Oslo topper navnet statistikken for 12. år på rad.

Helt siden 2007 har Mohammad vært det mest valgte guttenavnet for babyer i Oslo. Det var først i 2007 at SSB begynte å slå sammen alle stavevariantene av Mohammad.

En oversikt over geografiske skiller og navnbruk i Oslo i 2016.

På landsbasis var Jakob/Jacob og Emma de mest populære navnene i Norge i 2019. 423 gutter fikk navnet Jakob i 2019, mens 393 jenter ble gitt navnet Emma. Dette kommer frem av SSBs navnestatistikk for 2019.

Muhammad øker mest

I Oslo er det for 12. år på rad varianter av Mohammad som er det mest populære. 92 gutter i Oslo ble hetende enten Mohammad, Mohamed, Mohamad, Mohammed, Muhammad eller Muhammed. Her kom Jakob på andreplass med 72.

Muhammed, med alle skrivemåter, er også det mest utbredte mannsnavnet i Oslo (altså ikke bare nyfødte, men blant hele populasjonen).

På landsbasis kom variantene av M-navnet på 27. plass med totalt 205.  Foruten Oslo var det kun i fylkene Akershus, Oppland og Buskerud M-navnet nådde opp blant de 20 mest populære guttenavnene. Men ser en på landet under ett, så er økningen av Muhammedene med norsk statsborgerskap formidabel.

Personer, etter fornavn, statistikkvariabel og år:
       Personer
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jakob 4 940 5 142 5 379 5 608 5 827 6 042 6 312
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Emma 9 587 10 014 10 451 10 847 11 199 11 606 12 009
Personer
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mohamad 286 403 582 995 1 285 1 445 1 484
Mohamed 2 635 2 844 3 053 3 229 3 352 3 413 3 502
Mohammad 3 766 3 890 4 119 4 611 4 890 5 032 5 094
Mohammed 2 219 2 347 2 478 2 664 2 782 2 845 2 900
Muhammad 1 375 1 487 1 601 1 699 1 834 1 943 2 088
Muhammed 263 293 308 336 361 372 398

 

I 2013 var det 10.544 norske statsborgere som hadde et M*ha**d-navn. I 2019 var det 15.466, altså en økning på tett oppunder 50%.

Hva navnene betyr/kommer fra:

  • Jakob: (hebraisk: יַעֲקֹב – Yaʿăqōḇ, i betydningen «hæl» eller «beintrekker»
  • Emma: en opprinnelig tysk kortform av kvinnenavn som begynner på Erm- eller Irm-, og er utledet av det tyske ordet ermen som betyr «hel» eller «universell»
  • Muhammad: (arabisk محمّد) er et mannsnavn avledet av det arabiske ordet hamid som betyr «lovpriset»

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.