«Norge har et spesielt ansvar i forhold til resten av verden. Både i forhold til flyktningsituasjonen og i forhold til klima.» Denne påstanden møter en ofte i situasjoner hvor immigrasjon, integrering, klima og bistand problematiseres.

Javel. Greit.
Men hvorfor har Norge ansvar?

– Fordi vi er rike, er svaret da.

Javel. Greit. Men akkurat det er eksempelvis Ghana, Nigeria, Angola, Saudi-Arabia, Kina og DR Kongo også.
Hvorfor har ikke disse ansvar?

– Fordi de er tidligere kolonier og har blitt utnyttet av europeiske land, repliseres det.

Javel. Greit. Det er Norge også. Norge ble tømt for tømmer, fisk og mineraler i nærmere 300 år av koloniherrene.
Så hvorfor har Norge dette ansvaret, som ingen andre tidligere kolonier har?

– æ…øh…

Og, nei – ikke prøv deg!

Hvite mennesker er hverken smartere eller mer ressurssterke enn andre. Også ikke-europeiske folkeslag er fullt ut istand til å skape velfungerende samfunn og kulturer.
Det har dere selv sagt 😉

Godt nyttår! 😉