Elmina Castle, Ghana. Her ble slaver transport ut på skip. Foto: Luc Gnago (GHANA) / REUTERS / NTB scanpix.

Forfatter, journalist, halvt islandsk og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener det er skivebom å fokuserer på rasisme i fortida. Det er dagens forhold som er viktige.

I en mye lest status i dag skriver han på sin egen Facebook-vegg:

Fra et halvt-islandsk perspektiv har det alltid sett litt jålete ut når nordmenn prøver å påberope seg ansvaret for det såkalte dobbeltmonarkiet Danmark-Norges forbrytelser. Det er litt sånn: Vi var også med på slavehandelen, vi var også en del av stormaktene i Europa!

Som Marianne Solberg skriver i dagens Klassekampen:

«Danmark-Norge er en konstruksjon, ingen stat. Danmark var et enevelde, hvor Norge var en koloni, i Holbergs retorikk.

Argumentasjonen om norsk deltagelse baserer seg i stor grad på Norge som en selvstendig part, som del av et dobbeltmonarki. Dette er temmelig misforstått. ‘Tvillingriket’ er et begrep brukt av eneveldets konge, altså av overmakten, som del av en undertrykkende omtale. Å bruke begrepet for å ansvarliggjøre forholdet i slavehandelen er misvisende.»

For å ta forholdet jeg kjenner best, nemlig danskenes framferd på Island. Den hadde brutale konsekvenser. På 1700-tallet planla de danske herrene å tvangsflytte alle arbeidsføre som var igjen på øya til Finnmark eller Jylland, og la resten være igjen for å dø. Da var landet i så dårlig forfatning at islendingene holdt på å dø ut. Det danske Islandscompagniet, som på et tidspunkt var blitt så rikt at kongen måtte låne penger av dem for å gjenreise København etter en brann, monopoliserte all handel fra øya. Tenk over det neste gang du er på Islands brygge! Så seint som i 1905 ble islendinger stilt ut i tivoli i København som del av en menneskedyrehage.

Men det gir vel ingen mening å holde Norge ansvarlig for denne lidelseshistorien. Norge var, som Island, en koloni under Danmark, selv om nordmenn ble mye bedre behandlet enn islendingene.

Slik er det jo også med slavehandelen. Den ble styrt fra København. De som deltok fra «norsk» side var enten kongens menn i Norge eller rett og slett ikke norske i det hele tatt. Jørgen Thor Møhlen, som det er mye snakk om nå, var for eksempel dansk-tysk. Han tjente seg rik i Bergen, men neppe som tjuagutt, snarere som en representant for den danske kolonimakten.

Hva er vitsen med å mase om dette? I alle fall ikke å undervurdere verken norsk rasisme eller Norges deltakelse i moderne imperialisme. Poenget er heller å vise at i den grad man skal holde Norge ansvarlig for forbrytelser rundt i verden, så bør man se på nåtida og ikke fortida. Bombingen av Afghanistan og Libya, norske statsselskapers korrupsjonsdrevne framferd i fattige land, den norske uviljen mot å slippe inn mennesker på flukt.

Det er dette, og ikke et diffust historisk ansvar for det danske slaveriet, som bør stå i sentrum i for et oppgjør med Norge som «godhetsnasjon».

Historiker Finn Olstad gir sin tilslutning, men har en presisering og en tilleggsopplysning:

Bra Mimir at du rydder opp i misforståelser. Men det blir for enkelt å kalle Norge en koloni. Teoretisk var Norge en del av Danmark, i praksis var det litt annerledes med noen egne institusjoner. (Dette er ikke mitt felt, men holder meg til Øystein Rian.) Men hovedsaken er rett: Totalt anakronistisk å snakke om Norges koloniale fortid og Norge som slavestat. (PS. Om Norge har en fortid med slavehandel, var det med vikingene, og deres beste kunder var i muslimske områder.)

Pål Steigan, tidligere leder i AKP(-ml), nå mannen bak bloggen steigan.no, kommenterte også:

Veldig bra opprydning, Mímír. Er en koloni og en kolonis innbyggere ansvarlig for kolonimaktas forbrytelser i andre land? Hva blir da Indias ansvar for Storbritannias forbrytelser i Afrika. (Ja, det var indere som jobba for Storbritannia i Afrika, men hva så?) Dette er en politisk manipulasjon for å oppnå bestemte resultater, og den kan oppnå en viss framgang fordi det i land som Norge og Sverige finnes en god del sjikt som nærmes nyter å drive sjølpisking og botsgang. Dette er en arv fra vår pietistiske fortid. USA med sin evangeliske tradisjon har også mye av dette. Jeg kjenner ikke til noe arabisk eller asiatisk land som holder på med dette, og det kommer ikke av at ikke også araberne og asiatene har drevet med forbrytelser. Nordafrikanske muslimske sjørøvere tok tusenvis av slaver i Norge og på Island. Hvor skal vi sende kravet om botsgang?

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.