Foto: EPA/STEFAN HENDRICKS/ALFRED-WEGENER-INSTITUT 

Ett års luksus-seilas i polhavet, kostnader på 2 millioner kroner per døgn, svømmebasseng og sauna om bord, tilgang til både egne helikoptre og fly, dieselforbruk på 18 tusen liter i døgnet. Velkommen til tidenes klima-cruise!

Den nokså underlige polarekspedisjonen til Ousland/Horn er omsider trygt ute av ismassene (den isen som ifølge en del klimaforskere ikke skulle være der).

Men dette ikke helt vellykkede prosjektet legger ingen demper på andres lyst til å «forske» på de store, menneskeskapte klimaendringene som angivelig pågår i rekordfart i regionen. Denne typen forskning later til å ha blitt både livsinnhold og levevei for et betydelig og raskt voksende antall mennesker.

Nå planlegges det nemlig en storstilt ekspedisjon over ca. 390 dager, der man sakte skal drive gjennom polhavet et helt år, fanget i isen. Her skal deltakere fra ca. 20 nasjoner forske på isforhold og annet man mener bekrefter at de arktiske områdene gjennomgår store, menneskeskapte klimaendringer.

Konklusjonene er trolig i stor grad trukket på forhånd, noe som ser ut til å være etablert praksis for mye av klimaforskningen.

«To date, there has never been a comparable expedition in the central Arctic», skrives det å ekspedisjonens hjemmesider.

Ekspedisjonen har fått navnet Mosaic, og skal foregå ved hjelp av et tysk forskningsskip/isbryter ved navn Polarstern .

Til sammen skal ca. 600 forskere delta i løpet av året. De vil fraktes inn og ut for kortere/lengre perioder, med fly og helikoptre som er avsatt til prosjektet. Det vil anlegges egne flystriper på isen for at flyene skal lande. Minst 3 fly vil bidra. I tillegg kommer ca. 300 mannskap/stabspersonell til å være involvert i å få det hele til å gå rundt.

Polarstern er i seg selv en kraftfull isbryter som kan brase gjennom is på halvannen meters tykkelse i 5 knops fart. Den vil bli assistert av fire andre isbrytere, fra Kina, Russland og Sverige. Disse skipene skal også bidra med forsyninger til Polarstern.

Om bord vil ekspedisjonsdeltakerne langt fra møte den type strabaser som Ousland/Horn nylig opplevde. Dette er et hypermoderne, bekvemt fartøy med fasiliteter som likner på det som tilbys på et cruiseskip. Blant annet inngår svømmebasseng, treningsrom og sauna. Menyen i skipets restaurant er ikke spesifisert på ekspedisjonens hjemmesider, men det er neppe tørre skipskjeks eller klimavennlige, tørkede insekter som serveres.

Massevis av avansert vitenskapelig utstyr står selvsagt også til rådighet.

De samlede kostnadene for ekspedisjonen er anslått til 200 000 euro per dag. Vi snakker ikke akkurat om økonomisk lavbluss, dette er forskning på absolutt første klasse. Grensen mellom forskere og luksusturister kan synes nokså uklar.

Det opplyses at skipet skal tilbakelegge ca. 2500 kilometer, farten gjennom selve polhavet/isen vil være omtrent 7 km per dag. Samlet drivstofforbruk bare for Polarstern er ventet å ligge på anslagsvis 7100 tonn diesel. Fordelt på 390 dager, blir det noe over 18 tusen liter daglig. I tillegg kommer forbruket til de fire støtte-isbryterne, flyene og helikoptrene.

I løpet av ekspedisjonen vil det gjøres en rekke observasjoner, knyttet til ulike fagfelt.  Men det tas neppe særlig feil om man allerede nå oppsummerer noen av observasjonene slik:

 «Oj, her var det skremmende mye is.»

Eventuelt:

«Oj, her var det skremmende lite is. «

Tilsvarende kan så fastslås for diverse dyrearter, planter osv.

Hovedkonklusjon: «Dette var mer skremmende enn vi trodde.»

Så bærer det hjem for å produsere rapporter som beviser at det var som man antok/visste. Deretter følger oppskriftsmessige  oppslag i mediene: «Forskere slår alarm». Skylden for det hele har selvsagt menneskeskapte klimaendringer. Det er et gitt premiss.

Som følge av denne ekspedisjonen vil det imidlertid produseres noe annet også, som det kanskje vil bli snakket mindre om i ettertid. Nemlig den anselige mengden CO2-utslipp både fra Polarstern, de andre isbryterne, flyene og helikoptrene som skal farte omkring i polarisen i over et år.

Det presiseres riktignok at man benytter en «utslippsvennlig» diesel, men det er en type argument som ellers avfeies hånlig av klimaaktivister. Det øret vil man rett og slett ikke høre på, spesielt når det gjelder andre enn en selv.

 «This means that during the one-year MOSAiC expedition a total of circa 22,100 tonnes of carbon dioxide will be produced», sies det på hjemmesidene, og det gjelder kun utslippene fra Polarstern.

Men innerst inne tror uansett kanskje ikke så mange av de involverte noe særlig på at disse utslippene spiller noen nevneverdig rolle for klimaet på jorda. Det er bare veldig smart å late som.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!