Feret Kocak sin bil i brann: Foto: Facebook

I bydelen Neukölln (kjend som bydelen med flest muslimar og muslimsk kriminalitet), vart det laurdag gjennomført ein «Protestmarsj mot høgreekstreme».

Rundt 800 personar tok del i demonstrasjonen; som under mottoet «Kein Platz für Nazis» («Ingen stad for nazistar»), gjekk roleg for seg langs den planlagte ruta frå Hermannplatz til rådhuset i Neukölln.

Arrangørane («Bündnis Neukölln: Miteinander für Demokratie, Respekt und Vielfalt») har stilt krav til myndigheitene om auka økonomiske ressursar, slik at høgreekstrem/nynazistisk valdsbruk i bydelen kan avslørast og kartleggjast.

Ingen prov på høgreekstrem vold

Likevel føreligg det ingen prov på at høgreekstreme har utført kriminelle handlingar i bydelen. I februar 2018 vart bilen til venstrepolitiker Ferat Kocak (sjå bilete). Politiet reknar med at gjerningsmennene var høgreekstreme, men prov har dei ikkje.

I alt er det utført 16 brannstiftingar, 35 skader/truslar og 14 tjuveri – samtlege av desse har vore retta mot venstrepolitikarar – og ein reknar difor med at høgreekstreme grupperingar står bak.

Eiga etterforskingsgruppe
Ei særskilt etterforskingsgruppe er innsatt for å kome denne kriminaliteten til livs. Og i førre veke vart ein Hamburgerrestaurant i Wildenbruchstrasse 5 tagga med hakekors og SS-runer, i tillegg til at dekka på to bilar vart oppskorne. Bydelsborgarmeisteren Martin Hikel (SPD) vart forferda.

Denne aktuelle butikken tilhøyrer pårørande til ein Neukölln-bebuar – som ofte har vore offer for høgreekstrem kriminalitet. Difor må vi føye også dette åtaket inn i rekkja av nynazistisk terror,» avsluttar han.

Kjelde: Berliner Morgenpost

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!


Kjøp Halvor Foslis nye bok her!