FN-sjef António Guterres vil bort fra et asyl- og flyktningsystem som innebærer at flyktningers liv settes på vent i mange år. Foto: Fiona Goodall / Getty Images

De som søker trygghet fra krig og forfølgelse, trues av et fiendtlig politisk klima, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– I en tid der asylsøkeres rettigheter er under angrep, der så mange dører er lukket for flyktninger og så mange barn på flukt interneres og skilles fra familien, må vi støtte opp under menneskerettighetene, sa Guterres på FNs globale flyktningforum i Genève tirsdag.

Over 1.000 representanter fra regjeringer, næringsliv og organisasjoner deltar på høynivåkonferansen, som holdes ett år etter at FNs flyktningavtale kom på plass. Delegatene skal diskutere implementeringen av avtalen, som skal lette byrden for land som tar imot flyktninger, bidra til at flyktningene kan bli mer selvhjulpne og sikre lovlige migrasjonsruter.

– Det er på tide å gi slipp på en modell basert på hjelp som ofte setter flyktningers liv på vent i tiår, der de holdes i leirer og lever fra dag til dag uten å kunne utvikle seg og bidra til samfunnet, sa Guterres.

FN anslår at 71 millioner mennesker i verden er fordrevne, og at 25 millioner av dem lever som flyktninger utenfor hjemlandet.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!