Kort

FNs høykommissær for flyktninger António Guterres anmoder europeiske land om å åpne grensene for syriske flyktninger. Washington Post